« Eksempel på kompetenceanalyse | Main | Vores kompetenceanalyser »
onsdag
jan262011

Kompetencedatabase

Vi har mange års erfaring med at kortlægge kompetencer i både offentlige og private organisationer. De kompetencer vi har kortlagt, har vi indlæst i en kompetencedatabase. Kompetencedatabasen indeholder faglige og personlige kompetencer. De faglige kompetencer er opdelt i generelle kompetencer (økonomi, jura, HR, salg, markedsføring, kommunikation mm) og en række branchespecifikke kompetencer. De personlige kompetencer er opdelt i relationskompetencer, læringskompetencer, innovationskompetencer og meningskompetencer. 

Kompetencedatabasen er et rigtig godt udgangspunkt, når vi skal kortlægge en ny virksomheds kernekompetencer, da kompetencedatabasen kan forsyne os med en liste over kompetencer, som virksomheder fra samme branche og/eller faggruppe anvender. Kompetencelisten anvendes som en kombineret tjek og inspirationsliste i arbejdet med at identificere den ny virksomheds kernekompetencer.

 

Eksempel på branchespecifikke kompetencer

Kompetencekategori: Hverdagspædagogiske kompetencer

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: 88-Store-Portal
  Competencehouse - Tag cloud - Kompetencedatabase
 • Response
  Response: web site
  Competencehouse - Tag cloud - Kompetencedatabase
 • Response
  Competencehouse - Tag cloud - Kompetencedatabase

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>