GoDialog-møde

GoDialog-møde er udviklet til at udarbejde dagsordener til møder og sikre, at deltagerne får optimale muligheder for at forberede sig til mødet og følge op de beslutninger, der måtte blive taget.

GoDialog til to slags møder

GoDialog-møde findes til:

 1. Interne møder i en virksomhed, eksempelvis afdelingsmøder, kontormøder og ledermøder.
 2. Offentlige institutioners møder med brugerne,  eksempelvis samtaler i børneinstitutioner, på skoler, i lægehuse, på hospitaler og i plejesektoren. 

Processen
Processen indeholder følgende trin:

 • Oprettelse af mødedeltagere og indkaldelse
  Mødelederen (eller den, der har ansvaret for at indkalde til et møde) opretter mødedeltagerne og mødedagsordenen og klikker START.

   
 • Deltagerne kommenterer dagordenen
  Deltagerne modtager et link til GoDialog-møde, hvor de kan se den udsendte dagsorden. Deltagerne markerer de dagsordenspunkter, som de synes, at det er særligt vigtigt at få en grundig behandling af og tilføjer eventuelle kommentarer og/eller nye dagsordenspunkter.
   
 • Udsendelse af kommenteret dagsorden
  Når fristen for at kommentere dagsordenen udløber, får mødelederen og alle deltagerne en mail med en fil, der indeholder den oprindelige dagorden og alle deltagernes kommentarer og eventuelle tilføjede punkter.
   
 • Møde og eventuelt beslutningsreferat
  Mødet afholdes med udgangspunkt i den kommenterede dagsorden. Ved mødets afslutning logger mødelederen ind på GoDialog og opretter en aftale for de beslutninger, der kræver opfølgning. For hver aftale angives, hvem der er ansvarlig for, at beslutningen gennemføres, og hvem der i øvrigt skal deltage i implementeringen. Det er også muligt at skrive et traditionelt referat. Mødelederen klikker derefter AFSLUT.
   
 • Opfølgning på beslutninger
  Alle aftaler samles i en aftaleoversigt. De ansvarlige modtager mails, når deadline for en aftale nærmer sig med et link til GoDialog, så de let kan gøre status for aftalerne. Gøres der ikke status, udsendes rykkermails, når deadline passeres. Status for indgåede aftaler på ét møde overføres automatisk til et bilag til dagordenen for det næste møde.
Dagsorden.png

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2017.


Oprettelse

Fra 8.000 kr.
 

Licens

5.100 kr.
 om året pr. enhed.


SPECIELT om INSTITUTIONERS MØDER MED DERES BRUGERE

GoDialog kan som nævnt også anvendes til institutioners møder med deres brugere. 
Her kan man med fordel:

 • anvende standarddagsordener for eksempelvis skole-hjem-samtaler, forældresamtaler i vuggestuer og børnehaver og samtaler med ældre, der skal have hjemmepleje eller skal på plejehjem. Det giver mulighed for at få en samtalestatistik, hvor man kan se, hvilke emner der prioriteres.
 • forenkle processen ved IKKE at anvende muligheden for at indgå skriftlige aftaler. 

Forventningsafstemning
Den største fordel ved at anvende GoDialog er, at der sker en afstemning mellem institutioners og borgeres forventninger til mødet og til samtalen. Det sker ved at både den ansatte, der indkalder til et møde, og den/de borgere, der skal deltage i mødet, får mulighed for at kommentere og supplere den standarddagsorden, der normalt er udarbejdet til de forskellige samtaletyper. Forventningsafstemningen er afgørende for, at tiden bliver brugt rigtigt, og at de emner, som ligger deltagerne særligt på sinde, tillægges vægt i samtalen.


God forberedelse
Udarbejdelse af en fælles dagsorden med deltagernes kommentarer giver også mulighed for en god forberedelse. De ansatte, der skal deltage i samtalen, kan rådføre sig med deres leder eller andre ressourcepersoner, hvis det viser sig, at borgerne har tilføjet kommentarer, som de er usikre på, hvordan de skal forholde sig til. Tilsvarende kan borgerne søge information og rådgivning om forhold, som de er usikre på.

Statistik og læring
Dagsordensdata fra alle møder samles i en dagsordensstatistik og i et dagsordensarkiv for hver standarddagsorden. Statistikken indeholder oplysinger om, hvilke dagsordensemner der har været prioriteret i forskellige institutioner. Dagsordensarkivet indeholder en kopi af den fælles dagsorden med en eventuel slutnote.

Institutioner, som anvender GoDialog-møde, vil over tid få vigtig læring om, hvad der optager brugerne fra dagsordensstatistikken. Denne viden kan dels bruges i udviklingen af institutionens ydelser, dels i kompetenceudviklingen af de ansatte, der har ansvar for samtalerne med borgerne.

Hvordan kommer man i gang?
Vi har udviklet følgende "færdige" løsninger:

 • GoDialog-forældre til vuggestuer, børnehaver og skoler
 • GoDialog-syg til hospitaler og lægehuse
 • GoDialog-ældre til hjemmeplejeenheder, plejehjem og visitationsenheden.

 

 

Gå på opdagelse i vores andre GoDialog løsninger