GoDialog-MUS er intuitiv og brugervenlig, holder styr på hvornår medarbejderne skal til MUS, fokuserer på de emner, som er relevante for individet, og sikrer at der vil blive fulgt op på  indgåede aftaler.


Se videoer OM GoDialog-MUS

                 

 

Fire muligheder for at prøve GoDialog-MUS

 

  1. Er du medarbejder og vil du prøve GoDialogs medarbejderfunktioner, skal du klikke på knappen MEDARBEJDER ovenfor. Så vil en "robot"leder i folkeskolen indkalde dig til MUS og du vil skulle give input til samtalen. "Robot"lederen kan i sagens natur ikke holde MUS med dig, med vil - baseret på de input du giver - sende dig et samtaleskema og en udviklingsplan.
  2. Er du leder og vil du prøve GoDialogs lederfunktioner, skal du klikke på knappen LEDER ovenfor. Så vil du blive oprettet som leder i en folkeskole. Du får 16 "robot"medarbejdere. Nogle af disse medarbejdere er indkaldt MUS og andre venter på, at du skal udarbejde deres udviklingsplan. Du kan afprøve alle lederfunktioner, se aftaleoversigten, arkivet, statistiker og MUS-regnskabet. Men de 16 "robot"medarbejdere vil ikke reagere på dine indkaldelser eller kommentere de MUS-aftaler eller udviklingsplaner, du udarbejder.
  3. Er du leder og vil du afprøve GoDialog-MUS i en rigtig MUS-proces med 5 af dine egne medarbejdere, skal du klikke på knappen LEDER MED MEDARBEJDERE. Du får 9 måneders gratis prøveperiode.
  4. Er du HR-chef, HR-partner eller direktør og vil du have en demonstration af GoDialog-strategi med eller uden kompetence- og performancevurdering, kan du kontakte os på 3838 0000 eller info@competencehouse.dk eller klikke på knappen HR ovenfor.

GoDialog giver der en række fordele, vi har listet de 10 punkter, som flest af vores kunder lægger vægt på nedenfor.

MUS til tiden
Oversigt gør det muligt at følge op på, om MUS bliver holdt til tiden i alle enheder i organisationen.

Fokuserede samtaler
Leder og medarbejder vælger og kommenterer vigtige samtaleemner. Det gør dialogen fokuseret.

Individuelle samtaleskemaer
Leders og medarbejders kommentarer indgår i samtaleskemaet. Det gør skemaerne individuelle.

Videndeling
Ved indgåelsen af aftaler noteres, hvordan den viden medarbejderen får, skal deles med kolleger.
Når aftalen er afsluttet, vurderes om videndeling er sket. 

Automatisk opfølgning på indgåede aftaler
De ansvarlige for aftaler får en erindringsmail, når deadline nærmer sig og rykkes når deadline passeres.

Mini-MUS
Mulighed for at følge op på MUS med mini-MUS, hvor der kan indgås nye aftaler og følges op på gamle.

Arkiv
Arkiv med alle udviklingsplaner, hvor man også kan se, hvilke samtaleemner der er prioriteret
og de kommentarer som leder og medarbejder har tilføjet. 

Samtalestatistik
Statistik der viser, hvilke samtaleemner der har været prioriteret i virksomhedens forskellige enheder.

Tidsbesparende
Ledere, medarbejdere anvender mindre tid til forberedelse og opfølgning på MUS. Det giver en god økonomi.

Udvikling
Vi lægger mange kræfter i at udvikle GoDialog. Nye moduler, funktioner og versioner kommer løbende til.