Få en gratis demo af GoDialog-basic, som holder styr på, hvornår medarbejderne skal til MUS, fokuserer på de emner, som er relevante for individet, og sikrer, at der vil blive fulgt op på indgåede aftaler.


Se videoer OM GoDialog-basic

                 

 

Fire muligheder for at prøve GoDialog

 

  1. Er du medarbejder, og vil du prøve GoDialogs MUS-proces, skal du klikke på knappen MEDARBEJDER ovenfor. Så vil en "robot"leder i en demovirksomhed indkalde dig til MUS og du skal give input til samtalen. "Robot"lederen kan i sagens natur ikke holde MUS med dig, men vil - baseret på de input du giver - sende dig et samtaleskema og en udviklingsplan.

  2. Er du leder, og vil du prøve GoDialogs MUS-proces, skal du klikke på knappen LEDER ovenfor. Så vil du blive oprettet som leder i en demovirksomhed. Du får tildelt "robot"medarbejdere. Nogle af disse medarbejdere er indkaldt MUS, og andre venter på, at du skal udarbejde deres udviklingsplan. Du kan afprøve alle lederfunktioner, se aftaleoversigten, arkivet, statistikker og MUS-regnskabet. Men "robot"medarbejderne vil ikke reagere på dine indkaldelser eller kommentere de MUS-aftaler eller udviklingsplaner, du udarbejder.

  3. Er I et team bestående af en leder og op til 8 medarbejdere, kan I prøve GoDialogs MUS-proces i praksis. I sender os navne og mailadresser på teamet og lederen får herefter et log-in og kan starte MUS-processer med medarbejderne.

  4. Er du HR-chef, HR-partner eller direktør, og vil du have en demonstration af GoDialog-ongoing med eller uden MUS, 1:1 dialoger, kompetence- og performancevurderinger, kan du kontakte os på 3838 0000 eller info@competencehouse.dk eller klikke på knappen HR ovenfor.

GoDialog giver dig en række fordele. Nedenfor har vi listet de 10 punkter, som flest af vores kunder lægger vægt på.

MUS til tiden
En oversigt gør det muligt at følge op på, om MUS bliver holdt til tiden i alle enheder i organisationen.

Fokuserede samtaler
Leder og medarbejder vælger og kommenterer vigtige samtaleemner. Det gør dialogen fokuseret.

Individuelle samtaleskemaer
Leders og medarbejders kommentarer indgår i samtaleskemaet. Det gør skemaerne individuelle.

Videndeling
Ved indgåelsen af aftaler noteres, hvordan den viden som medarbejderen får, skal deles med kolleger.

Automatisk opfølgning på indgåede aftaler
De ansvarlige for aftaler får erindringsmail, når en deadline nærmer sig og en rykker når den er passeret.

1:1 dialoger
Mulighed for at følge op på MUS i 1:1 aftaler, hvor der bl.a. kan gives feed-back , indgås nye aftaler og følges op på gamle.

Arkiv
Arkiv med medarbejdernes udviklingsplaner og de samtaleemner, de har prioriteret og kommenteret.

Samtalestatistik
Statistik, der viser, hvilke samtaleemner der har været prioriteret i virksomhedens forskellige enheder.

Tidsbesparende
Ledere og medarbejdere anvender mindre tid til forberedelse og opfølgning på MUS. Det giver en god økonomi.

Udvikling
Vi lægger mange kræfter i at udvikle GoDialog. Nye moduler, funktioner og versioner kommer løbende til.