Udvalgte Kunder

Eventuel kontakt til kunder skal ske efter forudgående henvendelse til Competencehouse

Ankestyrelsen  —  Ballerup Kommune  —  BUPL A-kasse  —    Cramo  —  Dansehallerne  —  Danske Arkitektvirksomheder  —  DBDH— DBU — DEA  —  De regionale væksthuse — DMI  —  DIF  —  Digitaliseringsstyrelsen  —  Egedal Kommune  —  ELO Digital Office —Erhvervsstyrelsen    —  Frie Funktionærer  —  Furesø Kommune  —  Fødevarestyrelsen  —  HK  — Insight Building Automation —  Kara/Noveren  —  Kommunernes Landsforening  —  Konstruktørforeningen  —   Københavns Kommune  —  Københavns Madhus— Københavns Universitet —  Lejre Kommune  —  Lærernes A-kasse  —  LEO Pharmaceutical Products  — NaturErhvervstyrelsen —NEXT>uddannelse københavn —  Nørrebro Bryghus  —  NordForsk  —  Nota  —  OAO  —   Parkinsonforeningen — Ringe Kost- og Realskole  —  Roskilde Bibliotekerne  —  Roskilde Kommune  —  Science  — Skatteankestyrelsen —  Statens Kompetencesekretariat  —  Statens Naturvidenskabelige Museum  —  Symbion  —   Teknisk Landsforbund  —  Telia  —  Terma  —  Tjørnegårdsskolen  —  UCC  —  Uddannelses- og Forskningsministeriet   — Vendsyssel Teater —  Welfare Tech — VisuelIT  —  VUC-HA   —  Your Relocation Agency  —  Aarhus Arkitekterne — Aarhus Kommunes Biblioteker