Kundernes top 10

Vi undersøger hvert andet år vore kunders vurdering af GoDialog. Nedenfor har vi listet de 10 punkter, som scorer højst i HR-chefernes og topledelsens vurdering.

 1. Motivation og fastholdelse
  Ad-hoc dialoger sikrer, at alle medarbejdere hen gennem året får løbende feedback på deres arbejde og udvikling. Det øger medarbejdernes motivation og fastholdelse.

 2. MUS med mening
  Leder og medarbejder vælger og kommenterer vigtige samtaleemner. Det gør den årlige MUS-dialog personlig, fokuseret og meningsfuld

 3. Samtalestatistik giver værdifuld viden
  Statistik, der viser, hvilke samtaleemner der har været prioriteret, giver et røntgenbillede af, hvad der optager ledere og medarbejdere i organisationens forskellige enheder og faggrupper

 4. Medarbejdertilfredshed
  Automatisk opfølgning på medarbejdernes aftaler og udviklingsplaner giver høj medarbejdertilfredshed. Det, der aftales til MUS, omsættes til konkret handling og det der aflyses kommenteres

 5. Fleksibel proces tager højde for ændringer i strategi og arbejdsopgaver
  Når der sker ændringer i organisationens strategi eller i en medarbejders arbejde/privatliv kan indgåede aftaler ændres eller aflyses, og der kan oprettes nye aftaler.

 6. Implementering af organisationens strategi understøttes
  Koblingen af aftaler til organisationens mål sikrer, at alle ledere og medarbejdere reflekterer over, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til, at organisationen når sine mål.

 7. Dokumentation af effekt
  Et MUS-regnskab og statistikker dokumenterer, hvad der kommer ud af MUS

 8. MUS til tiden
  Oversigter gør det muligt at se status for indgåede aftaler og følge op på, om MUS bliver holdt til tiden i alle enheder i organisationen .

 9. Sparer tid og penge
  Ledere og medarbejdere anvender mindre tid til forberedelse og opfølgning på MUS. Det giver en god økonomi, se businesscase for GoDialog-MUS

 10. Løbende udvikling
  Competencehouse lægger mange kræfter i at udvikle GoDialog, så vi kan opfylde den enkelte kundes ønsker. Nye moduler og funktioner bliver løbende uploadet i nye versioner af GoDialog .