Nå jeres mål og skab værdi med GoDialog

Når ledelsen har fastsat mål for en organisations udvikling, er kommunikation af målene til alle niveauer i organisationen den første forudsætning for at nå målene. Men kommunikationen skal også gå den anden vej. Det er medarbejderne, der sidder med organisationens viden, og det er medarbejdernes forståelse af målene, der styrer, hvilken retning virksomhedens udvikling tager. Kun i en dialog mellem ledere og medarbejdere og på tværs i organisationen er det muligt at realisere det fulde potentiale.

Derfor indgår samtale som en rød tråd i alle versioner af GoDialog. Selve samtalen foregår imellem to eller flere personer. Her kan, alt afhængigt af kultur og præferencer, GoDialog være med i form af en pc, tablet eller lignende. Men det er primært før og efter samtalen, at GoDialog skaber værdi: GoDialog skaber rammerne for en velforberedt og struktureret dialog, og GoDialog gør det lettere at følge op på det, der aftales. Oven i det kan GoDialog skabe overblik.

GoDialog kan formes efter en række forskellige behov, som beskrevet nedenfor. Systemet kan også skræddersys til den enkelte organisation.

Find den rette løsning

GoDialog-MUS er for den lille organisation, der har brug for et enkelt og meget intuitivt MUS-system, som sikrer en professionel MUS-proces og gør det let at følge op på aftaler og gå tilbage til gamle udviklingsplaner.

GoDialog-strategi er for organisationer, der lægger vægt på at inddrage medarbejdernes viden i implementeringen af en strategi, og følge hvordan aftaler med medarbejderne understøtter strategiens forskellige mål og får effekt.

GoDialog-performance er for organisationer, som har fokus på og ønsker at kunne følge og benchmarke medarbejder-nes udvikling og deres indsats for at understøtte både organisationens og medarbejdernes egne mål.

GoDialog-kompetence er for organisationer, som ønsker overblik over behovet for at styrke medarbejdernes kom-petencer og for at kunne identificere, hvilke medarbejdere der kan sættes til at løse særlige opgaver.

+Sammensatte.png

GoDialog-implementering er for organisationer, der skal implementere ny teknologi, hvor decentral læring er afgørende og hvor der er behov for at kunne følge udrulningen af teknologien.

GoDialog-samskabelse er for offentlige institutioner, der har brug for et intuitivt værktøj til at facilitere dialogmøder om samskabelsesprojekter, til at holde styr på indgåede aftaler, og til at formidle information om implementeringen.

GoDialog-møde er for offentlige institutioner som fx skoler, plejehjem og hospitaler, som ønsker at afstemme institutionens og brugernes forventninger til et møde, og som har brug for overblik over de emner, brugerne sætter på dagsordenen.