Nå jeres mål og skab værdi med GoDialog

Sørg for at kommunikationen går begge veje
Når ledelsen har fastsat mål for en organisations udvikling, er kommunikation af målene til alle niveauer i organisationen den første forudsætning for at nå målene. Men kommunikationen skal også gå den anden vej. Det er medarbejderne, der sidder med organisationens viden, og det er medarbejdernes forståelse af målene, der styrer, hvilken retning virksomhedens udvikling tager. Kun i en dialog mellem ledere og medarbejdere og på tværs i organisationen er det muligt at realisere det fulde potentiale.

Vælg de former for dialog, som passer til jeres behov og udfordringer
Dialog indgår som en rød tråd i alle versioner af GoDialog. Selve samtalerne foregår imellem to eller flere personer. Vælg Godialog-MUS, -strategi, -performance, -kompetence, -samskabelse, -møde eller vælg Godialog-ongoing, der giver mulighed for at skifte mellem de forskellige dialogformer.

Skal pc'en med til dialogen?
GoDialog kan, alt afhængigt af kultur og præferencer,  være med til dialogen på en pc, en tablet eller en smartphone. Men det er primært før og efter dialogen, at GoDialog skaber værdi: GoDialog skaber rammerne for en velforberedt og struktureret dialog, og GoDialog gør det lettere at følge op på det, der aftales. Oven i det kan GoDialog skabe overblik.

Find den rette løsning

Godialog-ongoing  er et nyt situationsbestemt dialog-koncept, hvor det er den enkelte medarbejders, de enkelte teams og virksomhedens behov og udfordringer, der afgør, hvilke former for dialoger, der anvendes hvornår.

GoDialog-basic er for organisationer, der har brug for et enkelt og meget intuitivt MUS-system, som sikrer en professionel MUS-proces og gør det let at følge op på aftaler og gå tilbage til gamle udviklingsplaner.

GoDialog-strategi er for organisationer, der lægger vægt på at inddrage medarbejdernes viden i implementeringen af en strategi, og følge hvordan aftaler med medarbejderne understøtter strategiens forskellige mål og får effekt.

GoDialog-PULS står for Performance-, Udviklings- og Lønsamtaler og anvendes af organisationer, som har fokus på at følge medarbejdernes udvikling og deres indsats for at nå organisationens og egne mål.

GoDialog-kompetence er for organisationer, som ønsker overblik over behovet for at styrke medarbejdernes kom-petencer og for at kunne identificere, hvilke medarbejdere der kan sættes til at løse særlige opgaver.

GoDialog-samskabelse er for offentlige institutioner, der har brug for et intuitivt værktøj til at facilitere dialogmøder om samskabelsesprojekter, til at holde styr på indgåede aftaler, og til at formidle information om implementeringen.

GoDialog-møde er for offentlige institutioner som fx skoler og plejehjem , som ønsker at afstemme institutionens og brugernes forventninger til et møde, og som har brug for overblik over de emner, brugerne sætter på dagsordenen.