Nå jeres mål og skab værdi med GoDialog

Vælg de former for dialog, som passer til jeres behov
Dialog indgår som en rød tråd i alle versioner af GoDialog. Selve samtalerne foregår imellem to eller flere personer. Vælg mellem det super enkle system til MUS (GoDialog-basic) og det multifleksible system (GoDialog-ongoing), hvor MUS kan suppleres med TUS og følges op af løbende 1:1 dialoger mellem leder og medarbejdere. Vælg at udbygge GoDialog-ongoing med et modul, der understøtter implementeringen af virksomhedens mål (GoDialog-strategi), et modul til performance, udviklings-og lønsamtaler (GoDialog_PULS ) og/eller et modul til strategisk kompetenceudvikling (GoDialog-kompetence).

Specielt til samarbejdet med frivillige
GoDialog-basic findes i en version, der er målrettet samtaler mellem frivilligkoordinatorer og fritivillige, hvor de frivillige får et Kompetence-CV, der dokumenterer de opgaver, de har varetaget. Vi tilbyder endvidere et modul (GoDialog-samskabelse) til at understøtte samskabelsesprocesser.

Skal pc'en med til dialogen?
GoDialog kan, alt afhængigt af kultur og præferencer,  være med til dialogen på en pc, en tablet eller en smartphone. Men det er primært før og efter dialogen, at GoDialog skaber værdi: GoDialog skaber rammerne for en velforberedt og struktureret dialog, og GoDialog gør det lettere at følge op på det, der aftales. Oven i det kan GoDialog skabe overblik.

Find den rette løsning

GoDialog-basic er et enkelt, intuitivt og billigt MUS-system, som sikrer en professionel MUS-proces, giver medarbejderne en udviklingsplan og gør det let at følge op på aftaler og gå tilbage til gamle udviklingsplaner.

GoDialog-ongoing  er et situationsbestemt dialog-system, hvor leder og medarbejdere kan vælge om og hvornår de vil holde MUS, LUS, TUS, have kvartalssamtaler og/eller ad-hoc dialoger.

GoDialog-strategi er et modul, som inddrager medarbejderne i implementeringen af en virksomheds strategi og giver information om, hvilke mål MUS-aftalerne understøtter og hvilken effekt de får.

GoDialog-PULS er et modul, der faciliterer en Performance-, Udviklings- og LønSamtale, sætter tal på medarbejderens præstationer og samtidig understøtter en kultur, hvor medarbejderne trives og er motiverede.

GoDialog-kompetence er et modul, der anvendes til strategisk kompetenceudvikling med fokus på, at medarbejderne udvikler de kompetencer, der kræves for at løse virksomhedens nuværende og fremtidige opgaver.

SKAL REDIGERES: GoDialog-frivillig er et enkelt dialogværktøj, som giver de frivillige arbejde med frivilligsamtaler. og/eller holder samtaler med deres frivillige og/eller GoDialog-samskabelsefaciliterer samskabelsesprojekter, til at holde styr på indgåede aftaler, og til at formidle information om implementeringen.

GoDialog kan integreres med andre IT-systemer og er opbygget af mere end 100 forskellige byggeklodser, som kan sammensættes på mange forskellige måder. Vi kan derfor skræddersy en GoDialogløsning til de flestes behov.