Interaktive dagsordener til forældre

Denne sides dagsordener er tænkt som en hjælp til dig, der skal til en samtale med dit barns pædagog eller lærer i vuggestuen, i børnehaven eller på skolen. De interaktive dagsordner er et del af vores CSR.

Lav din dagsorden til forældre-samtalen

Vælg en dagsorden nedenfor. Ret den til. Send den færdige dagsorden til dem, du skal til møde med i god tid inden mødet, så de kan forberede sig. Medbring et print af dagsordenen til samtalen til dig selv (+ en ekstra kopi) .  

NB: Dialogdagsordenerne er dynamiske: Du kan redigere og bruge dem efter behov. Hver gang en dagsorden bliver brugt, registrerer vi, hvilke dialogemner der anvendes, og hvilke der tilføjes. De nye dialogemner bruger vi til løbende at opdatere de forskellige dagsordener. 

 

giv os feedback

Vi er meget interesserede i feedback både fra forældre, pædagoger, lærere og de ansattes organisationer. 

FOR VUGGESTUER, BØRNEHAVER OG SKOLER

Vi har også udviklet et dagsordensprogram GoDialog-møde til skoler og børneinstitutioner, som ønsker at give forældre mulighed for at give input til møder, før de afholdes . Det sker ved at både den lærer eller pædagog, der indkalder til et møde, og den/de forældre, der skal deltage i mødet, får mulighed for kommentere og supplere den standarddagsorden, som skolen eller institutionen normalt har udarbejdet til de forskellige samtaletyper. Forventningsafstemningen er afgørende for, at tiden på møder bliver brugt rigtigt, og at de emner, som ligger deltagere særligt på sinde, tillægges vægt i samtalen.

Kontakt
Kontakt os for mere info eller en demonstration.

Viden
Læs EVAs undersøgelse om skolehjem-samtaler og anbefalingerne fra FUG (det norske foreldreutvalg for grunnopplæringen), der har udarbejdet inspirationsvideoer. Du finder dem på vores HR blog.