GoDialog-implementering

GoDialog-implementering er et intuitivt og brugervenligt værktøj, der understøtter implementeringen af ny teknologi i større organisationer, hvor decentral læring er afgørende og hvor læringen tilrettelægges i læringspakker, som rulles ud før, under og evt. også efter implementeringen.

GoDialog-implementering følger implementeringen ved at registrere, om læringsmaterialer er modtaget, læst og forstået.

Læringspakker og –moduler
En læringspakke kan bestå af et eller flere moduler, der kan indeholde vejledninger, videofilm, opgaver, e-lærings-kurser og /eller almindelige kurser. Ved oprettelsen af et modul tages der stilling til, om alle eller kun visse medarbejdere skal gennemføre modulet. 

Løbende kortlægning af det lærte
GoDialog-implementering:

 • holder styr på , hvem der skal gennemføre hvilke læringsmoduler hvornår
 • linker til de forskellige modulers læringsmateriale
 • sikrer, at medarbejdere løbende gør status for hvilke moduler, de har gennemført
 • kortlægger, hvilket kompetenceniveau medarbejderne opnår, når de har gennemført et modul
 • indsamler medarbejdernes vurderinger af kvaliteten af de elementer, der indgår i de gennemførte moduler.

Kompetenceniveauerne kan defineres specifik for hver læringspakke, for hvert modul eller fælles for flere moduler. 

Værdifuld ledelsesinformation
GoDialog-implementering giver løbende ledelsen rapporter, statistikker og søgeværktøjer:

 • der benchmarker, hvor stor en andel af medarbejdere i organisationens enheder, der har gennemført de forskellige læringspakker og moduler
 • der viser, om medarbejderne i organisationens forskellige enheder og faggrupper får tilegnet sig de kompetencer og nye arbejdsgange, som er en forudsætning for en vellykket ibrugtagning af den ny teknologi
 • der gør det muligt at vurdere, om der er behov for at gentage moduler fra allerede gennemførte læringspakker og/eller justere pakkernes indhold, fordi de ikke giver det ønskede kompetenceløft
 • der identificerer medarbejdere, som har brug for særlig støtte for at kunne anvende den ny teknologi
 • der identificerer medarbejdere, der vil kunne vejlede deres kolleger.  

+Sammensatte.png

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2017.

Oprettelse

Fra 85.000 kr.

Licens

229 kr. pr. bruger om året. *


* Der ydes mængderabat ved mange brugere.

Processen og aktørerne

Før GoDialog-implementering tages i brug indlæses organisationens enheder med ledere og medarbejdere. Der oprettes endvidere en central læringsstab og lokale læringsteams.

Den centrale læringsstab udgøres af de personer, der har det overordnede ansvar for:

 • at oprette læringspakker med tilhørende moduler samt angive hvornår, hvilke faggrupper og enheder skal gennemføre de enkelte moduler
 • at definere, hvilke spørgsmål der skal besvares ved enhedernes aflæggelse af statusrapporter
 • at downloade enhedernes statusrapporter, de samlede gennemførelses-, kompetence- og kvalitetsstatistikker og samle dem i en rapport til direktionen.

De lokale implementeringsteams har ansvar for at medarbejderne i deres enhed deltager i de relevante læringsaktiviteter og evaluerer deres egen læring og kvaliteten af læringspakkernes moduler. Det er endvidere deres opgave at downloade egen enheds gennemførelses-, kompetence- og kvalitetsstatistikker og samle dem i statusrapporter, der sendes til egen leder og til den centrale læringsstab.  

Processen er som vist nedenfor:

Skærmbillede 2017-01-02 kl. 14.16.53.png