ANALYSE

Den bedste løsnings værste fjende?

KORA har gennemgået 60 forskningsstudier, der belyser effekterne af resultatbaseret styring i den offentlige sektor. Gennemgangen viser, at resultatbaseret styring virker, men ofte har en række uheldige effekter. KORA anbefaler bl.a. at offentlige institutioner formulerer bedre mål og anvender bedre måleredskaber. Måske er anbefalingen den bedste løsnings værste fjende.

 

Skoler deler viden om hvad der virker

Lærere og pædagoger på skolerne i Ballerup, Egedal og Furesø kommuner har fået styrket deres didaktiske og digitale kompetencer og anvender dem til at udvikle og afprøve læringsforløb, der fremmer den enkelte elevs læringsmål, motivation og trivsel. Den viden og de erfaringer, der opsamles om hvad der virker, deles mellem alle skolerne i de 3 kommuner. 

GoDialog opsamler erfaringerne. 

FUS til frivillige - en miniundersøgelse

I forbindelse med Competencehouses arbejde med at udvikle et dialogværktøj der kan understøtte de frivillige arbejde, har vi gennemført seks fokusgruppeinterviews og 23 almindelige interviews med frivillige om deres ønsker til foreningers og offentlige institutioners HR-strategi for frivillighedsområdet.