FRIVILLIGE

FUS til frivillige - en miniundersøgelse

I forbindelse med Competencehouses arbejde med at udvikle et dialogværktøj der kan understøtte de frivillige arbejde, har vi gennemført seks fokusgruppeinterviews og 23 almindelige interviews med frivillige om deres ønsker til foreningers og offentlige institutioners HR-strategi for frivillighedsområdet.