SAMSKABELSE

Fra forsker til velfærdskatalysator

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU er ved at udvikle efter- og videreuddannelsestilbud,  hvor forskerne formidler deres viden til offentlige og private virksomheder, for på denne måde at bidrage til økonomisk vækst og velfærd i samfundet. Efter- og videreuddannelsesaktiviterne  udvikles i samskabelsesprocesser, som understøttes af GoDialog-samskabelse.

Hvordan man skaber meningsfulde organisationer

Er meningsfuldhed det nye sort?
Hvad er det for et  wake-up call, der har fået ledere over hele verden til at arbejde med at give deres virksomhed en meningsfuldhed, der ligger ud over at producere økonomisk værdi?
Hvilke råd giver forskerne til virksomheder, der ønsker at skabe meningsfuldhed?
 

Organisationskulturens betydning for implementering af organisationsændringer

Læs hovedpointerne fra workshop  på Academy of Managent om forskning der viser, at sandsynligheden for en succesfuld implementering af organisationsændringer øges ved at fokusere på de historier, som ledere og medarbejdere fortæller hinanden om deres arbejde i løbet af en forandringsproces.

 

Skoler deler viden om hvad der virker

Lærere og pædagoger på skolerne i Ballerup, Egedal og Furesø kommuner har fået styrket deres didaktiske og digitale kompetencer og anvender dem til at udvikle og afprøve læringsforløb, der fremmer den enkelte elevs læringsmål, motivation og trivsel. Den viden og de erfaringer, der opsamles om hvad der virker, deles mellem alle skolerne i de 3 kommuner. 

GoDialog opsamler erfaringerne.