STRATEGISK MUS

Hvordan man skaber meningsfulde organisationer

Er meningsfuldhed det nye sort?
Hvad er det for et  wake-up call, der har fået ledere over hele verden til at arbejde med at give deres virksomhed en meningsfuldhed, der ligger ud over at producere økonomisk værdi?
Hvilke råd giver forskerne til virksomheder, der ønsker at skabe meningsfuldhed?
 

Organisationskulturens betydning for implementering af organisationsændringer

Læs hovedpointerne fra workshop  på Academy of Managent om forskning der viser, at sandsynligheden for en succesfuld implementering af organisationsændringer øges ved at fokusere på de historier, som ledere og medarbejdere fortæller hinanden om deres arbejde i løbet af en forandringsproces.

 

Den bedste løsnings værste fjende?

KORA har gennemgået 60 forskningsstudier, der belyser effekterne af resultatbaseret styring i den offentlige sektor. Gennemgangen viser, at resultatbaseret styring virker, men ofte har en række uheldige effekter. KORA anbefaler bl.a. at offentlige institutioner formulerer bedre mål og anvender bedre måleredskaber. Måske er anbefalingen den bedste løsnings værste fjende.