UNDERSØGELSE

Fra individuel til fælles læring med GoDialog

Kun 15 % anvender ny læring fra de udviklingsaktiviteter, de har deltaget i og opnår konkrete og værdifulde resultater for den virksomhed, de er ansat i. Kompetencesekretariatet giver 4 konkrete råd til, hvordan individuelle udviklingsaktiviteter kan få effekt for hele virksomheden. Læs anbefalingerne og se hvordan de kan udfoldes, når man anvender GoDialog.

FUS til frivillige - en miniundersøgelse

I forbindelse med Competencehouses arbejde med at udvikle et dialogværktøj der kan understøtte de frivillige arbejde, har vi gennemført seks fokusgruppeinterviews og 23 almindelige interviews med frivillige om deres ønsker til foreningers og offentlige institutioners HR-strategi for frivillighedsområdet.