GoDialog-strategi

Organisationskulturens betydning for implementering af organisationsændringer

Læs hovedpointerne fra workshop  på Academy of Managent om forskning der viser, at sandsynligheden for en succesfuld implementering af organisationsændringer øges ved at fokusere på de historier, som ledere og medarbejdere fortæller hinanden om deres arbejde i løbet af en forandringsproces.