velfærd

Fra forsker til velfærdskatalysator

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU er ved at udvikle efter- og videreuddannelsestilbud,  hvor forskerne formidler deres viden til offentlige og private virksomheder, for på denne måde at bidrage til økonomisk vækst og velfærd i samfundet. Efter- og videreuddannelsesaktiviterne  udvikles i samskabelsesprocesser, som understøttes af GoDialog-samskabelse.