GoDialog Basic

GoDialog Basic er et dialogværktøj, der understøtter løbende samtaler mellem leder og medarbejder om medarbejderens arbejde og udvikling. GoDialog Basic er et alternativ til MUS, hvor både leder og medarbejder kan tage initiativ til en dialog.

Fordele

  • Sikrer, at alle medarbejdere får løbende feedback på deres arbejde og udvikling. Det styrker medarbejdernes motivation.

  • Giver lederne indsigt i, hvordan den enkelte medarbejder løser sine opgaver og anvender sin viden. Det gør det muligt at matche medarbejdernes kompetencer og opgaver.

  • Følger automatisk op på medarbejdernes aftaler. Det giver høj medarbejdertilfredshed.

  • Giver leder og medarbejder overblik over aftaler om medarbejderens arbejdsopgaver, udvikling og mål. Det gør det muligt at løse flaskehalsproblemer og forebygge stress.

Anvendelse

Løbende feedback
GoDialog Basic anvendes til løbende samtaler mellem en leder og lederens medarbejdere, hvor der gives feedback. 

I forbindelse med en samtale kan der oprettes aftaler om mål for medarbejderes arbejde og aftaler om medarbejderens opgaver og udvikling. 

Ved indgåelse af en aftale sættes en deadline, og der tages stilling til, om lederen eller medarbejderen skal være ansvarlig for aftalen. Aftalerne kan suppleres med lederes og medarbejderes noter fra samtalen. 

Individuel opfølgning
I løbet af året får leder og medarbejder en mail, når deadline for en aftale nærmer sig. Når deadline for en aftale er passeret, får både leder og medarbejder en rykker-mail med et link til aftalen og en opfordring til at gøre status for aftalen. Man gør status ved at angive, om aftalen er gennemført, om den er aflyst eller om deadline er udskudt.

Aftaler, der er gennemført, suppleres med leders og/eller medarbejders vurdering af om resultatet har været tilfredsstillende og en kort begrundelse for vurderingen. Aftaler, der er aflyst, suppleres med en kort begrundelse for aflysningen. 

Kommentarerne til gennemførte og aflyste aftaler giver viden om den enkelte medarbejders motivation, arbejdsmetode og de udfordringer, der løbende opstår. Alle gennemførte aftaler med tilhørende kommentarer og evt. noter fra samtalen gemmes i den enkelte medarbejders logbog. 

Strategisk opfølgning
Til brug for den strategiske opfølgning har GoDialog Basic en aftalestatistik, der indeholder oversigter over:

  • hvordan aftalerne fordeler sig på det kommende års måneder

  • hvor mange aftaler der vedrører mål for arbejdet, en opgave samt hvor mange der fokuserer på medarbejdernes udvikling

  • vurderingen af om resultaterne af de gennemførte aftaler har været tilfredsstillende.

Pris

Ekskl. moms pr. 1. januar 2019

Oprettelse med fx 50 medarbejdere
10.000 kr. inkl. kursus

Licens
66 kr./bruger/år
Mængderabat ved mange brugere.