GoDialog MUS

GoDialog MUS er for den lille organisation, hvor der er én leder, der holder MUS med alle ansatte.

Fordele

  • Holder styr på MUS, fordi lederen bliver mindet om, at det er tid til at indkalde til MUS.

  • Sikrer en professionel MUS-samtale med samtaleemner, der kommer hele vejen rundt om medarbejdernes opgaver, udvikling, trivsel og samarbejde med sine kolleger og lederen.

  • Gør samtaleskemaerne personlige, fokuserede og meningsfulde, fordi lederen og den enkelte medarbejder kan vælge og kommentere samtaleemner og tilføje deres “egne” emner.

  • Giver alle medarbejdere en udviklingsplan, der består af udviklingsaftaler og et referat af samtalen.

  • Følger automatisk op på medarbejdernes aftaler og udviklingsplaner. Det giver høj medarbejdertilfredshed.

  • Har et arkiv med medarbejdernes udviklingsplaner og en aftaleoversigt med alle igangværende, afsluttede og aflyste udviklingsaftaler.

Anvendelse

Forberedelse til MUS
Leder og medarbejder får et link til GoDialog og de samtaleemner, som HR har oprettet. De markerer og kommenterer hver især de samtaleemner, de finder særlig vigtige.

Samtale og udviklingsplan
Leder og medarbejder har en dialog, hvor der sættes god tid af til de prioriterede og kommenterede emner. Ved slutningen af eller efter samtalen udarbejder leder eller medarbejder en udviklingsplan med udviklingsaftaler og evt. et kort referat.

Individuel opfølgning
I løbet af året får leder og medarbejder en mail, når deadline for en aftale nærmer sig og en rykkermail, når deadline er passeret. Både leder og medarbejder kan gøre status for indgåede aftaler.

Pris

Ekskl. moms pr. 1. januar 2019

Oprettelse med fx 50 medarbejdere
Omfatter undervisning af HR
10.000 kr.

Licens
98 kr./bruger/år.
Se, hvilken mængderabat du kan få