GoDialog-basic

GoDialog-basic er et intuitivt og brugervenligt værktøj, der holder styr på, hvornår den enkelte skal til MUS og sikrer, at der bliver fulgt op på de aftaler, der indgår i udviklingsplanen.

GoDialog-basic kan facilitere MUS, LUS- og GRUS/TUS-forløb.

Skræddersyet samtaleskema
GoDialog-basic er født med et samtalskema, der indeholder emner om mål, arbejdsopgaver, kompetencer, samarbejde, trivsel, arbejdsmiljø og ledelse. Samtaleemnerne kan redigeres og/eller udskiftes, så de passer til virksomhedens behov.

Fokuserede samtaler
GoDialog-basic giver leder og medarbejder mulighed for at prioritere og kommentere de samtaleemner, der indgår i virksomhedens standardsamtaleskema. Det gør samtaleskemaet mere personligt og sikrer, at dialogen fokuserer på de forhold, som er centrale for den enkelte.  

Opfølgning og arbejdsglæde 
GoDialog-basic har udviklingsplaner, der indeholder udviklingsaftaler med deadlines. Der følges op på aftaler med automatiske rykker-mails til de ansvarlige, når en deadline overskrides. Det sikrer sammen med en mini-MUS funktion, at der rent faktisk bliver fulgt op på udviklingsplanen, og at aftaler korrigeres undervejs, når der er behov for det.

En undersøgelse blandt 5.000 ledere og medarbejdere viser, at det giver arbejdsglæde, "når MUS-samtalen udmønter sig i en konkret udviklingsplan, som leder og medarbejdere løbende bruger som afsæt for medarbejderens faglige og personlige udvikling".

Der er penge at spare - 122 kr. pr. MUS
Det kan betale sig at afskaffe de manuelle papirgange, hvor udviklingsplaner, aftaler og noter skal findes frem før MUS og i løbet af året, når der skal følges op. Evalueringer viser, at leder og medarbejder bruger mindre tid på MUS-processen, når de anvender GoDialog-MUS. I større virksomheder med HR-funktioner bruger HR-medarbejderne markant mindre tid på at følge op på MUS-processen og på at analysere indholdet i udviklingsaftalerne. Læs Business Casen og se, hvor der er penge at spare.

MUS-hr-værktøj.png

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2018.

 

Oprettelse

0 kr.
 

Licens

229 kr.
pr. bruger om året. *


* Der ydes mængderabat ved mange brugere.

Processens faser og indhold

Før GoDialog-MUS sættes i gang, indlæses organisationens enheder, ansatte og de samtaleskemaer, der skal anvendes til de forskellige faggrupper. Lederne får herefter en mail med et link til GoDialog og kan starte MUS-processen.

1. Leder giver input til MUS

Klikker START på den medarbejder, der skal til MUS.

Markerer de samtaleemner i samtaleskemaet, som det er særlig vigtigt at få en dialog med medarbejderen om.

Tilføjer eventuelle kommentarer og/eller nye samtaleemner.

Afslutter med at klikke SEND.

2. Medarbejder giver input til MUS

Gennemgår samtaleskemaet og lederens input til samtalen.

Markerer de samtaleemner, som medarbejderen synes er særligt vigtige at få en dialog med lederen om og tilføjer eventuelle kommentarer og/eller nye samtaleemner.

Tjekker at status på sidste års aftaler er ajour.

Afslutter med at klikke SEND.

3. Samtaleskema fremsendes

Leder og medarbejder får en mail med et samtaleskema, der indeholder begges input til MUS og et bilag med en status på sidste års aftaler.

Leder og medarbejder printer samtaleskemaet og tager det med til MUS.

4. Dialog og udviklingsplan

Leder og medarbejder holder MUS med udgangspunkt i samtaleskemaet.

Ved samtalens slutning sætter leder og medarbejder sig ved siden af hinanden og logger ind på GoDialog på en PC, en tablet eller en smartphone. 

Der oprettes nye udviklingsaftaler med deadline og ansvarlig, og der skrives eventuelt en note med hovedpunkter fra samtalen og/eller opmærksomhedspunkter for det næste år.

Lederen afslutter med at klikke GODKEND.

5. Udviklingsplan og procesinfo

Medarbejderen får en udviklingsplan med datering, medarbejderens stamdata, de nye udviklingsaftaler og et bilag med alle tidligere gennemførte udviklingsaftaler. 

Udviklingsplanen overføres automatisk til et arkiv, hvor leder og medarbejder også kan se de prioriterede samtaleemner med kommentarer og den note, der eventuelt måtte være skrevet.  

Procesinfo indeholder en samtalestatistik, et MUS-regnskab og processtatistikker.

6. Opfølgning

GoDialog-MUS leverer både data til en overordnet opfølgning på proces og udviklingsbehov og en løbende opfølgning i forhold til den enkelte medarbejder.

Til brug for den overordnede opfølgning i ledelse og samarbejdsudvalg har GoDialog:

 • en samtalestatistik med oversigt over prioriterede samtaleemner

 • et MUS-regnskab, hvor man kan se, hvordan aftalerne fordeler sig på aldersgrupper, køn og årets måneder, og om den viden, medarbejderne får, deles med kolleger

 • procesdiagrammer, hvor man kan se, om MUS bliver gennemført, og om der er aftaler, der hænger

 • en aftaleoversigt, der giver overblik over udviklingsbehov og mulighed for at vurdere, om der skal iværksættes tværgående udviklingsaktiviteter.

Til brug for den individuelle opfølgning har GoDialog:

 • automatiske erindringsmail, der minder ledere og medarbejdere om kommende aftaler og aftaler, hvis deadline er overskredet

 • en aftaleoversigt, hvor leder og medarbejder kan angive, om indgåede aftaler er gennemført aflyst eller udskudt

 • en mini-MUS funktion, hvor der både kan gøres status over eksisterende aftaler og indgås nye.

PRØV GRATIS DEMO

blå linje.png

Viden til inspiration

Den offentlige sektor har gennemført systematiske medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i en lang årrække og har gjort en stor indsats for at samle og videregive gode erfaringer med MUS, herunder koblingen til strategisk kompetenceudvikling og performance- og trivselsvurderinger. Udviklingen af GoDialog-MUS er blandt andet baseret på den viden, som er stillet til rådighed af:

Læring, vi har taget til os, da vi udviklede GoDialog-basic
I udviklingen af GoDialog-basic har vi haft fokus på de råd, som Kompetencesekretariatet giver til, hvordan man får en god MUS. Det gælder blandt andet rådene om: 

 • at man før MUS skal aftale fokus for samtalen

 • at man skal have samtalespørgsmål, der understøtter en god dialog

 • at man skal fastlægge succeskriterier for de udviklingsaftaler, der indgås

 • at lederne skal følges op på MUS, både i forhold til den enkelte medarbejder, i forhold til enheden og ved at holde mini-MUS, hvor det er relevant

 • at effekten af gennemførte aftaler skal gøres op.

Se hjemmesidens råd og læs rapporten Kvalitet i MUS.

 

Gå på opdagelse i de andre GoDialog løsninger