GoDialog-basic

GoDialog-basic er vores mest enkle og billigste MUS-system.

MUS-processen

GoDialog-basic understøtter en MUS-proces, hvor leder og medarbejder kan kommentere samtaleemner og følge op på gamle MUS-aftaler, før de mødes. Leder og medarbejders input samles i et samtaleskema, som automatisk sendes til dem begge. 

Under MUS kan leder eller medarbejder oprette nye MUS-aftaler og skrive et kort referat. Leder godkender ved samtalens slutning de oprettede aftaler og referatet. Medarbejderen får herefter automatisk en mail med sin udviklingsplan. 

 Hen over året får den ansvarlige for en aftale en huskemail, når deadline for aftalen nærmer sig. Når deadline er passeret, får den ansvarlige en rykkermail og bliver bedt om at gøre status for aftalen, dvs. markere om den er gennemført, udskudt eller aflyst. 

Fordele
Med GoDialog-basic får man:

 • Et samtaleskema og en samtale, der fokuserer på de emner, som leder og den enkelte medarbejder synes er relevante for netop deres MUS

 • Et arkiv med udviklingsplaner, der indeholder den enkelte medarbejderens basisdata, de udviklingsaftaler der er indgået ved MUS, et referat (hvis det er relevant) og et bilag med tidligere gennemførte udviklingsaktiviteter

 • En sikkerhed for, at der sker en løbende opfølgning på de aftaler, der indgås i forbindelse med samtalerne

 • Statistikker, der giver ledelsen overblik over de indgåede udviklingsaftaler, de samtaleemner ledere og medarbejdere har prioriteret og om der bliver holdt MUS til tiden.

 • Et MUS-regnskab viser, hvordan aftalerne fordeler sig på aldersgrupper, køn og årets måneder.

 • Et samtaleskema med samtaleemner om medarbejderens udvikling, opgaver, kompetencer, samarbejde og trivsel, hvor samtaleemnerne kan redigeres og skræddersys til virksomheden.

Hvorfor holde MUS?
En undersøgelse af 5.000 ledere og medarbejdere viser, at det giver jobtilfredshed "hvis MUS-samtalen udmønter sig i en konkret udviklingsplan, som leder og medarbejdere løbende bruger som afsæt for medarbejderens faglige og personlige udvikling. ."

MUS-hr-værktøj.png

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2019.

 

Oprettelse

3.000 kr.
 

licens

100 kr.
pr. bruger om året. *


* Der er mængderabat ved mange brugere.

Viden til inspiration

Den offentlige sektor har længe gennemført systematiske medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og har gjort en stor indsats for at indsamle og formidle gode erfaringer med MUS, herunder forbindelsen til strategisk kompetenceudvikling og ydeevne og trivielle vurderinger. Udviklingen af GoDialog-MUS er bl.a. baseret på den viden, der stilles til rådighed af:

Ved udviklingen af GoDialog-basic har vi fokuseret på Kompetencesekretariatets råd om, hvordan man får en god MUS, specielt:

 • At både leder og medarbejder er godt forberedte til samtalen.

 • At lederen og medarbejderen har aftalt de temaer for samtalen, som aktuelt er vigtigst for dem.

 • At medarbejderne får klare tilbagemeldinger på deres arbejde og udviklingsområder.

 • At medarbejderne oplever, at der er tale om en dialog.

 • At der aftales konkrete aktiviteter, som skal medvirke til, at medarbejderen når sine udviklingsmål.

 • At der sker er en systematisk, tværgående opsamling af de generelle tendenser og behov, som de enkelte ledere har hørt under deres MUS-runder.

Læs rapporten kvalitet Kvalitet i MUS .

Gå på opdagelse i vores andre GoDialog-løsninger