GoDialog-MUS

GoDialog-MUS understøtter lederes og medarbejderes forberedelse til MUS, deres dialog og den efterfølgende individuelle og strategiske opfølgning.

Fordele

Med GoDialog-MUS får I:

 • Individuelle samtaleskemaer. Det gør MUS personlig, fokuseret og meningsfuld

 • Automatisk opfølgning på medarbejdernes aftaler og udviklingsplaner. Det giver høj medarbejdertilfredshed

 • Strategisk opfølgning med MUS-regnskab og ledelsesinfo der dokumenterer, hvad der kommer ud af MUS

 • Reduceret den tid, der bruges på MUS-processen og sparer penge.

Anvendelse

Forberedelse til MUS
Leder og medarbejder får et link til GoDialog og de samtaleemner, som HR har oprettet. De markerer og kommenterer hver især de samtaleemner, de finder særlige vigtige. 

Samtale og udviklingsplan
Leder og medarbejder har en dialog, hvor der sættes god tid af til de prioriterede og kommenterede emner. Ved slutningen af eller efter samtalen udarbejder leder eller medarbejder en udviklingsplan med udviklingsaftaler og evt. et kort referat.

Individuel opfølgning
I løbet af året får leder og medarbejder en huske-mail, når deadline for en aftale nærmer sig og rykker-mails, når deadline er passeret. Når en aftale er gennemført vurderes effekten.

Strategisk opfølgning
Til brug for den strategiske opfølgning har GoDialog-MUS:

 • En samtalestatistik der viser, hvilke samtaleemner der har været prioriteret i samtalerne

 • Et MUS-regnskab der viser, hvordan indgåede aftaler fordeler sig på årets måneder og på køn og alder

Procesopfølgning
Det er let for HR at følge op på MUS-processen. Diagrammer og oversigter viser:

 • Hvornår medarbejderne i de forskellige enheder sidst har gennemført MUS 

 • Om der er medarbejdere, der har forældede udviklingsplaner eller slet ikke har fået en udviklingsplan

 • Hvor mange aftaler der har deadlines, der er overskredet i de forskellige enheder. 

Hvorfor holde MUS?
En undersøgelse af 5.000 ledere og medarbejdere viser, at det giver jobtilfredshed "hvis MUS-samtalen udmønter sig i en konkret udviklingsplan, som leder og medarbejdere løbende bruger som afsæt for medarbejderens faglige og personlige udvikling."

PRIS

Ex. moms pr. 1 januar 2019

Oprettelse
Fra 8.000 kr.

Licens
155 kr./bruger/år
Mængderabat ved mange brugere.

GoDialog-MUS.png
ny blå.png

Viden til inspiration

Den offentlige sektor har længe gennemført systematiske medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og har gjort en stor indsats for at indsamle og formidle gode erfaringer med MUS, herunder forbindelsen til strategisk kompetenceudvikling og performance. Udviklingen af GoDialog-MUS er bl.a. baseret på den viden, der stilles til rådighed af:

Ved udviklingen af GoDialog-MUS har vi fokuseret på Kompetencesekretariatets råd om, hvordan man får en god MUS, specielt:

 • At både leder og medarbejder er godt forberedte til samtalen

 • At lederen og medarbejderen har afstemt hvilke temaer samtalen, som er vigtigst for dem

 • At medarbejderne får klare tilbagemeldinger på deres arbejde og udviklingsområder

 • At medarbejderne oplever, at der er tale om en dialog

 • At der aftales konkrete aktiviteter, som skal medvirke til, at medarbejderen når sine udviklingsmål

 • At der sker er en systematisk, tværgående opsamling af de generelle tendenser og behov, som de enkelte ledere har hørt under deres MUS-runder.

Læs rapporten Kvalitet i MUS .

Gå på opdagelse i vores andre GoDialog-løsninger