GoDialog-ongoing

GoDialog-ongoing er et nyt MUS-koncept, der understøtter 4 former for dialog, der kan anvendes situationsbestemt: 1. En fleksibel MUS 2. Løbende 1:1 dialoger (ad-hoc-samtaler) 3. Teamdialoger 4. Samskabelses-dialoger.

1. Fleksibel MUS gør det muligt:

 • at individualisere samtaleskemaet
 • at anvende billeder som afsæt for en dialog
 • at både leder og medarbejder kan starte MUS-processen op
 • at kombinere MUS med kompetencekortlægning, performancevurderinger, revision af stillingsbeskrivelser, angivelse af karriere- og rokeringsønsker, hvis det er relevant
 • at koble de aftaler der indgås ved MUS til virksomhedens strategi.

2. Løbende 1:1 dialoger understøtter en løbende dialog mellem leder og medarbejder, typisk med feedback. I forbindelse med disse dialoger kan både leder og medarbejder:

 • skrive noter om det, der har været drøftet i dialogen
 • indgå 1:1-aftaler
 • aflyse eller ændre indholdet i 1:1-aftaler og MUS-aftaler
 • vurdere effekten af gennemførte 1:1-aftaler og MUS-aftaler
 • kommentere aflyste, ændrede og gennemførte aftaler.

3. Teamdialoger understøtter, som navnet siger, en leders dialog med et team om dets udvikling. Teamdialogerne giver mulighed for at medarbejderne:

 • forud for en dialog kan give input til en dagsorden
 • får en dagsorden med alles input til brug for dialogen
 • kan indgå team-aftaler, der omfatter hele eller dele af teamet
 • kan skrive et kort referat af dialogen.

4. Samskabelses-dialoger understøtter en dialog mellem et team og fx samarbejdspartnere, kunder/brugere og forskere om udvikling af teamets arbejdsgange eller de ydelser og produkter, som teamet leverer.

 

 
+Sammensatte.png

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2018.


Oprettelse

Fra 55.000 kr.
 

Licens

235 kr./bruger.
 om året.