GoDialog-ongoing

GoDialog-ongoing understøtter løbende dialoger mellem leder og medarbejder om medarbejdernes udvikling og opgaver.

MUS'ens afløser?

Nogle virksomheder har sagt farvel til MUS ud fra en betragtning om, at MUS er for stiv og det vigtigste er, at leder og medarbejder løbende har en dialog.

GoDialog-ongoing er i udgangspunkt udviklet til virksomheder, som har lagt MUS og GRUS (gruppeudviklingssamtaler) på hylden. Det har imidlertid vist sig, at mange virksomheder, der har MUS, kan få stor glæde af at anvende GoDialog-ongoing til at understøtte en løbende opfølgning på de udviklingsplaner, der udarbejdes ved MUS og ved TUS (teamudviklingssamtaler). 

GoDialog-onging kan med andre ord anvendes, som et mini-MUS modul, hvor der følges op på medarbejdernes udviklingsplaner.

Løbende dialog

I GoDialog-onging kan både leder og medarbejder  tage initiativ til en dialog.  Den, der tager initiativ til et møde, kan skrive en kort note om emnet for dialogen og så får den anden automatisk en mail med den korte note. Ved mødet kan  både leder og medarbejder oprette aftaler og ændre i tidligere aftaler, ligesom de kan skrive noter fra dialogen.

Mellem møder kan der blive behov for at slette eller rette i en indgået aftaler eller måske oprette en ny, fordi udviklingen har overhalet de gamle aftaler indenom. Opretter en medarbejder en ny aftale eller retter en gammel, får lederen automatisk en mail herom og omvendt får medarbejderen besked, når det er lederen der ændrer i aftaler.

Dialogregnskab

Aftalerne kan knyttes til aftaletyper fx. kan det angives om en aftale er en udviklingsaftale, en aftale der vedrører medarbejderens arbejdsopgaver eller indeholder mål for medarbejderens arbejde. Aftaler kan også knyttes til virksomhedens mål. Der kan formuleres et succeskriterium for aftalen og leder og medarbejder kan vurdere effekten af gennemførte aftaler. Data opsamles i et dialogregnskab.

Eksempler fra et dialogregnskab

aftaletype.JPG
aftaleeffekt.JPG
 
AFTALE.png

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2017.


Oprettelse

Fra 8.000 kr.
 

Licens

100 kr./bruger.
 om året.