GoDialog-ongoing

GoDialog-ongoing er et situationsbestemt MUS-koncept, der understøtter 3 former for dialog: 1. En fleksibel MUS 2. Løbende 1:1 dialoger (ad-hoc-samtaler) og 3. Teamdialoger.

1. Fleksibel MUS gør det muligt:

 • at individualisere samtaleskemaet

 • at anvende billeder som afsæt for en dialog

 • at både leder og medarbejder kan starte MUS-processen op

 • at kombinere MUS med kortlægning af kompetencer, uddannelser, roller, opgaver og/eller rokeringsønsker, hvis det er relevant

 • at erstatte MUS med PULS (Performance, Udviklings og Løn Samtale)

 • at holde LUS

2. Løbende 1:1 dialoger der understøtter en løbende dialog mellem leder og medarbejder, typisk med feedback. I forbindelse med disse dialoger kan både leder og medarbejder:

 • skrive noter om det, der har været drøftet i dialogen

 • indgå 1:1-aftaler

 • aflyse eller ændre indholdet i 1:1-aftaler og i MUS/LUS/PULS-aftaler

 • vurdere effekten af gennemførte 1:1-aftaler og MUS/LUS/PULS-aftaler

 • kommentere aflyste, ændrede og gennemførte aftaler.

3. Teamdialoger understøtter, som navnet siger, en leders dialog med et team om dets udvikling. Teamdialogerne giver mulighed for at medarbejderne:

 • forud for en dialog kan give input til en dagsorden

 • får en dagsorden med alles input til brug for dialogen

 • kan indgå team-aftaler, der omfatter hele eller dele af teamet

 • kan skrive et kort referat af dialogen.

+Sammensatte.png

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2019.


Oprettelse

Fra 12.000 kr.
 

Licens

230 kr./bruger.
 om året.