Situationsbestemt dialog

Vi har udviklet et situationsbestemt dialogkoncept, hvor ledere og medarbejdere kan skifte mellem forskellige former for dialog afhængig af medarbejderens situation og organisationens udfordringer. Vi kalder det Situationsbestemt GoDialog.

Fordele

Med Situationsbestemt GoDialog får I:

 • Et multifleksibelt dialogsystem, der kan understøtte MUS, LUS, PULS TUS, onboardning, løbende 1:1dialoger og/eller kortlægning af kompetencer, roller, opgaver mv.

 • Individuelle samtaleskemaer, der gør dialogerne mellem leder og medarbejder personlige, fokuserede og meningsfulde

 • Automatisk opfølgning på medarbejdernes aftaler og udviklingsplaner. Det giver høj medarbejdertilfredshed

 • Et strategimodulder sikrer, at alle ledere og medarbejdere reflekterer over, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til, at organisationen når sine mål

 • Ledelsesinformation der fokuser på,  hvordan implementeringen af organisationens strategi skrider frem  

 • Reduceret den tid, der bruges på dialoger og opfølgning på aftaler.

Anvendelse

MUS, LUS og PULS
Situationsbestemt GoDialog faciliterer forberedelsen, dialogen og den individuelle og den strategiske opfølgning i forbindelse med MUS, LUS og PULS.

Onbording, 3 måneders-, sygdoms- og seniorsamtaler
Situationsbestemt GoDialog understøtter onboarding, 3 måneders samtaler, sygdomssamtaler, svære samtaler, seniorsamtaler og fratrædelsessamtaler. Leder og medarbejder kan forud for en samtale markere og kommentere de samtaleemner, som HR har oprettet for hver type samtale. Dermed sikres både, at dialogerne behandler de emner, som fx. er obligatoriske for en 3. måneders samtale og tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders forhold.

1:1dialoger
MUS, LUS, PULS og andre typer samtaler kan følges op med ad-hoc dialoger. 1:1 dialoger kan gennemføres efter behov eller fx som kvartalssamtaler.  Ved 1:1 dialoger kan både leder og medarbejder oprette aftaler, ændre indholdet i gamle aftaler , hvis det er relevant og skrive noter om det, der har været drøftet i dialogen. 

PRIS

Ex. moms pr. 1 januar 2019

Oprettelse
Fra 35.000 kr.

Licens
Afhænger af hvilke moduler der skal anvendes.

GoDialog-ongoing.png
Blå.png

Viden til inspiration

Produktivitetskommisisonens anbefalinger har været en stor inspiration for os i udviklingen af GoDialogs strategimodul. Det gælder især anbefalingerne:

 • om at bygge bro mellem overordnede mål og daglig drift

 • om at inddrage medarbejdernes viden og kompetencer

 • om i højere grad at målrette medarbejdernes udvikling til organisationens strategi.

GoDialog-ongoing understøtter samtidig fem af de syv principper for modernisering og fornyelse af den offentlige sektor nemlig: 

 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater

 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen

 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar

 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation

 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker

Gå på opdagelse i vores andre GoDialog løsninger