Oversigt over GoDialog produkter og 2017 priser

Se også hvor meget du sparer ved at udskifte papirbaseret MUS, Excel-registreringer af performance og kompetencer med en GoDialog løsning.

Licensrabat - der gives rabat på licensen i organisationer med mange brugere.

Produkt

Noget for jer?

Pris

GoDialog-MUS holder styr på, hvornår medarbejderne skal til MUS, sikrer en god dialog, sikrer at medarbejderne får en udviklingsplan, og at der bliver fulgt op på udviklingsaftaler. GoDialog-MUS er for den lille organisation, der har brug for et enkelt og meget intuitivt MUS-system, som sikrer en professionel MUS-proces, og gør det let at følge op på aftaler og gå tilbage til gamle udviklingsplaner. Oprettelse
0 kr.

Årslicens
229 kr. pr. bruger
GoDialog-strategi er et digitalt værktøj, der med brug af ny dialogteknologi inddrager medarbejdere og teams i arbejdet med at implementere en organisations strategi og giver ledelsen løbende information om indsatserne og deres virkning. Kan anvendes som et selvstændigt implementeringsværktøj eller integreres med MUS. GoDialog-strategi er for den lidt større organisation, der lægger vægt på at inddrage medarbejderne i de ændringer, der skal ske i alle enheder, for at organisationen kan nå sine forskellige mål. Oprettelse
Fra
17.000 kr.

Årslicens
229 kr. pr. bruger
GoDialog-performance er en overbygning til GoDialog-strategi, hvor medarbejdernes performance og potentiale vurderes, og hvor der løbende kan gøres status på aftaler om arbejdsindsatsen. GoDialog-performance er for organisationer, som har fokus på og ønsker at kunne følge og benchmarke medarbejderenes udvikling og deres indsats for at understøtte både organisationens og medarbejdernes egne mål. Oprettelse
Fra
38.000 kr.

Årslicens
235 kr. pr. bruger
GoDialog-kompetence understøtter strategisk kompetenceudvikling ved at kortlægge medarbejdernes kompetencer og facilitere en dialog om den enkeltes kompetencer og udviklingsbehov. Kortlægningen kan ske i forbindelse med MUS. GoDialog-kompetence er for organisationer, der ønsker overblik over behovet for at styrke medarbejdernes kompetencer og har brug for at kunne identificere, hvilke medarbejdere der kan sættes ind i spidsbelastningssituationer eller til at løse særlige opgaver. Oprettelse
Fra
38.000 kr.

Årslicens
Uden MUS: 229 kr. pr. bruger
Med MUS 235 kr.
GoDialog-implementering understøtter implementeringen af større IT-fagsystemer, hvor decentral læring er afgørende. GoDialog-implementering er for organisationer, der skal implementere større IT-fagsystemer, som ønsker overblik over, om læringsmaterialer er modtaget, læst og forstået, og som har behov for at kunne følge udrulningen af systemerne. Oprettelse
Fra
85.000 kr.

Årslicens
229 kr. pr. bruger
GoDialog-samskabelse inddrager medarbejdere, brugere, frivillige og/eller interesseorganisationer i en samskabelsesproces om udviklingen af offentlige ydelser. GoDialog-samskabelse er for offentlige institutioner, der har brug for et intuitivt værktøj til at facilitere dialogmøder om samskabelsesprojekter, til at holde styr på de aftaler der indgås og til at videreformidle løbende information om implementeringen. Oprettelse
Fra
20.000 kr.

Årslicens
115 kr. pr. bruger
GoDialog-møde sikrer, at deltagerne til et møde kan kommentere og supplere en dagsorden. Deltagerne får en fælles dagsorden med alles input, og ledelsen får en samtalestatistik, der viser de prioriterede dagsordensemner. GoDialog-møde er for offentlige institutioner, som eksempelvis børneinstitutioner, plejehjem og hospitaler, som ønsker at afstemme institutionens og brugernes forventninger til et møde, og som har brug for overblik over, hvilke emner brugerne sætter på dagsordenen. Oprettelse
Fra
8.000 kr.

Årslicens
5.100 kr. pr. enhed.