Oversigt over GoDialog produkter og 2019 priser

Se også hvor meget du sparer ved at udskifte papirbaseret MUS, Excel-registreringer af performance og kompetencer med en GoDialog løsning.

Licensrabat - der gives rabat på licensen i organisationer med mange brugere.

Produkt

Noget for jer?

Pris

GoDialog-basic holder styr på, hvornår medarbejderne skal til MUS, sikrer en god dialog, sikrer at medarbejderne får en udviklingsplan, og at der bliver fulgt op på udviklingsaftaler. GoDialog-basic er for den lille organisation, der har brug for et enkelt og meget intuitivt MUS-system, som sikrer en professionel MUS-proces, og gør det let at følge op på aftaler og gå tilbage til gamle udviklingsplaner. Oprettelse
3.000 kr.

Årslicens
100 kr. pr. bruger
GoDialog-ongoing understøtter situationsbaserede dialoger, hvor det er den enkelte medarbejders, det enkelte teams og virksomhedens behov og udfordringer, der afgør, hvilke former for dialoger der anvendes. GoDialog-ongoing er for organisationer, hvor omverdenen ændrer sig med stor hast, og hvor der er løbende behov for at justere organisationens strategi og for at have forskellige former for dialoger med medarbejdere og teams om deres opgaver og udvikling. Oprettelse
Fra
12.000 kr.

Årslicens
230 kr. pr. bruger
GoDialog-strategi er et digitalt værktøj, der med brug af ny dialogteknologi inddrager medarbejdere og teams i arbejdet med at implementere en organisations strategi og giver ledelsen løbende information om indsatserne og deres virkning. Kan anvendes som et selvstændigt implementeringsværktøj eller integreres med MUS. GoDialog-strategi er for den lidt større organisation, der lægger vægt på at inddrage medarbejderne i de ændringer, der skal ske i alle enheder, for at organisationen kan nå sine forskellige mål. Oprettelse
Fra
15.000 kr.

Årslicens
245 kr. pr. bruger
GoDialog-PULS er en overbygning til GoDialog-ongoing, hvor medarbejdernes performance vurderes, og hvor der løbende kan gøres status på aftaler om arbejdsindsatsen. GoDialog-PULS er for organisationer, som har fokus på og ønsker at kunne følge og benchmarke medarbejderenes udvikling og deres indsats for at understøtte både organisationens og medarbejdernes egne mål. Oprettelse
Fra
15.000 kr.

Årslicens
230 kr. pr. bruger
GoDialog-kompetence understøtter strategisk kompetenceudvikling ved at kortlægge medarbejdernes kompetencer og facilitere en dialog om den enkeltes kompetencer og udviklingsbehov. Kortlægningen kan ske i forbindelse med MUS. GoDialog-kompetence er for organisationer, der ønsker overblik over behovet for at styrke medarbejdernes kompetencer og har brug for at kunne identificere, hvilke medarbejdere der kan sættes ind i spidsbelastningssituationer eller til at løse særlige opgaver. Oprettelse
Fra
15.000 kr.

Årslicens
230 kr. pr. bruger.
GoDialog-samskabelse inddrager medarbejdere, brugere, frivillige og/eller interesseorganisationer i en samskabelsesproces om udviklingen af offentlige ydelser. GoDialog-samskabelse er for offentlige institutioner, der har brug for et intuitivt værktøj til at facilitere dialogmøder om samskabelsesprojekter, til at holde styr på de aftaler der indgås og til at videreformidle løbende information om implementeringen. Oprettelse
Fra
10.000 kr.

Årslicens
115 kr. pr. bruger