Oversigt over GoDialog produkter og 2019 priser

Se også businesscase, der viser, hvor meget du sparer ved at udskifte papirbaseret MUS, Excel-registreringer af performance og kompetencer med GoDialog-MUS.

Licensrabat - der gives rabat på licensen i organisationer med mange brugere.

Produkt

Noget for jer?

Pris

GoDialog-basic anvendes til løbende samtaler mellem leder og medarbejder, hvor medarbejderen får feedback på sit arbejde.
I forbindelse med en samtale kan der oprettes aftaler om mål for arbejdet og aftaler om medarbejderens opgaver og udvikling. Der kan også skrives huskenoter fra samtalen.
GoDialog-basic er for organisationer, hvor ledere og medarbejdere ikke holder MUS.
Istedet tager leder eller medarbejder initiativ til at mødes om medarbejderens arbejdsopgaver, udvikling og trivsel, når der er behov for det.
Oprettelse
6.000 kr.

Årslicens
66 kr. pr. bruger
GoDialog-MUS understøtter lederes og medarbejderes forberedelse til MUS, deres dialog og den efterfølgende individuelle og strategiske opfølgning. Har automatisk opfølgning på aftaler og udviklingsplaner samt et MUS-regnskab og ledelsesinfo, der dokumenterer, hvad der kommer ud af MUS. GoDialog-MUS er for den lille organisation, der har brug for et meget enkelt MUS-værktøj, der sikrer, at ledere og medarbejdere bliver mindet om, at de skal holde MUS, og som kan håndtere, at processen ikke går i stå, fordi en leder glemmer at godkende en medarbejders udviklingsplan. Oprettelse
Fra
8.000 kr.

Årslicens
155 kr. pr. bruger
Situationsbestemt GoDialog understøtter situationsbaserede dialoger, hvor ledere og medarbejdere kan skifte mellem forskellige former for dialog afhængig af medarbejderens situation og organisationens udfordringer. Kan anvendes til strategisk MUS, LUS, onboarding, 1:1 dialoger, 3 mdr.s samtaler mm. Situationsbestemt GoDialog er for organisationer, hvor mål og strategi ofte justeres, hvor det er vigtigt at sikre, at ledere og medarbejdere reflekterer over, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til, at organisationen når sine mål, og hvor der er brug for ledelsesrapporter, der viser, hvordan implementeringen af organisationens strategi skrider frem. Oprettelse
Fra
35.000 kr.

Årslicens
Få tilbud
GoDialog-PULS faciliterer en Performance-, Udviklings- og Løn Samtale og understøtter en resultatorienteret kultur, hvor medarbejderne samtidig trives og er motiverede. Medarbejdernes performance vurderes, og der gøres løbende status på aftaler om arbejdsindsatsen. GoDialog-PULS er for organisationer, som har fokus på og ønsker at kunne følge og benchmarke medarbejderenes udvikling og deres indsats for at understøtte både organisationens og medarbejdernes egne mål. Oprettelse
Fra
35.000 kr.

Årslicens
Få tilbud
GoDialog-kompetence er et dialogværktøj, der anvendes til at kortlægge medarbejderes kompetencer. Kortlægningen kan ske i forbindelse med MUS. Medarbejderne får et Kompetence-CV. Ledelsen får overblik medarbejdernes styrkepositioner og udviklingsbehov og et profilanalyseværktøj til strategisk kompetenceudvikling. GoDialog-kompetence er for organisationer, der ønsker overblik over behovet for at styrke medarbejdernes kompetencer og har brug for at kunne spotte talenter, specialister, kandidater til ledige stillinger og kunne identificere, hvilke medarbejdere der kan sættes ind i spidsbelastningssituationer eller sættes til at løse særlige opgaver. Oprettelse
Fra
15.000 kr.

Årslicens
Få tilbud
GoDialog-frivillig faciliterer løbende dialoger med frivillige om deres arbejde og den værdi, de bidrager med. De frivillige får et CV, der dokumenterer de arbejdsopgaver, de har løst. Frivilligkoordinatorerne får overblik over de aftaler, der indgås om de frivilliges arbejdsopgaver og det antal timer, de frivillige planlægger at anvende. GoDialog-frivillig er for organisationer og offentlige institutioner, der har tilknyttet frivillige og som vil holde styr på, om der bliver givet fedback til de frivillige og samlet op på deres vurderinger af det frivillige arbejde. Oprettelse
Fra
20.000 kr.

Årslicens
30 kr. pr. bruger