GoDialog Skiftspor

Et individuelt kompetenceudviklingsforløb

GoDialog Skiftspor er et kompetenceudviklingsforløb, hvor du får kortlagt dine personlige og faglige kompetencer med det formål at kunne bringe hele dit potentiale i spil i en karriere i den virksomhed, du i dag er ansat i eller i et job i en anden type virksomhed.

Hvad får du ud af at deltage?

Når kompetenceudviklingsforløbet er afsluttet, vil du have:

  • en kompetenceprofil sammensat af beskrivelser af de kompetencer, som du udfolder i forskellige situationer, roller, faglige og sociale sammenhænge

  • 20 til 30 konkrete forslag til, hvordan du kan foretage et karriereskift i den virksomhed, hvor du i dag er ansat, og hvordan du kan skifte spor og blive ansat i en ny virksomhed

  • en køreplan for, hvordan du kan realisere et sporskifte.

Ideen bag

De fleste af os udfolder vores kompetencer på forskellig måde i familien, blandt venner, i nabolaget, i de foreninger og fritidsaktiviteter, vi deltager i og i de forskellige job, vi har haft/har.  

Det er vores erfaring, at studiekammerater, bekendte fra fritidsaktiviteter og organisationsarbejde, venner, familiemedlemmer og tidligere og nuværende kolleger og chefer, ser os gennem meget forskellige briller og derfor beskriver vores kompetencer forskelligt. Derfor skal du med bistand fra Competencehouse kortlægge dit netværk for at kunne udvælge 10 personer, der skal fungere som dine digitale sparringspartnere på GoDialog.

Et forløb i 8 trin

Kompetenceudviklingsforløbet består af 8 trin, der strækker sig over 8-10 uger. En erfaren konsulent fra Competencehouse vil guide dig gennem forløbet, som du skal regne med at skulle bruge 22-30 timer på:

1.    Intromøde til forløbet (1 t.)

2.    Personlighedstest med feedback (2 t.)

3.    Kortlægning af dit netværk med efterfølgende udvælgelse af sparingspartnere. Hjemmearbejde (3t), udvælgelse sammen med konsulent (1 t.)

4.    Dine sparringspartnere inviteres til en digital dialog, hvor de beskriver dine kompetencemæssige styrker og giver dig forslag til sporskiftemuligheder. Det digitale forløb foregår på GoDialog og faciliteres af konsulenten

5.    Møde med konsulenten om sparringspartnernes beskrivelser af dine kompetencemæssige styrker og deres forslag til dit sporskifte (2 t.)

6.    Udarbejdelse af køreplan for udforskning af dine sporskiftemuligheder. Hjemmearbejde (3 t), sparring med konsulenten (1 t.)

7.    Studiebesøg og ”praktik” i udvalgte virksomheder (8-16 t. i felten)

8.    Opfølgningsmøde med konsulenten efter ½ år (1 t.).

Læs mere om forløbet her.