Syge.png

Interaktive dagsordener til patienter og deres pårørende

Denne sides dagsordenener er tænkt som en hjælp til dig, som skal til en samtale med sundhedspersonalet i et lægehus eller på et hospital.  De interaktive dagsordner er et del af vores CSR.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden har udviklet en række dialogdagsordener for patienter og deres pårørende, som er samlet på siden Hej sundhedsvæsen. Vi har fået lov til at lægge spørgsmålene ind i vores dynamiske dagsordener og supplere med de spørgsmål, som brugerne tilføjer, når de anvender dagsordenerne. 

Der er udarbejdet dagsordener for dialog med sundhedspersonalet, når du skal til undersøgelse, når du er i medicinsk behandling, når du skal opereres, og når du skal til kontrol, efter at du er kommet hjem.


Lav din dagsorden til sygdoms-samtalen

Vælg en dagsorden nedenfor. Ret den til. Send den færdige dagsorden til dem, du skal til møde med i god tid inden mødet, så de kan forberede sig. Medbring et print af dagsordenen til samtalen til dig selv (+ en ekstra kopi) .    

 

 

NB: Dialogdagsordenerne er dynamiske: Du kan redigere og bruge dem efter behov. Hver gang en dagsorden bliver brugt, registrerer vi, hvilke dialogemner der anvendes, og hvilke der tilføjes. De nye dialogemner bruger vi til løbende at opdatere de forskellige dagsordener. 

GIV OS FEEDBACK

Vi er meget interesserede i feedback både fra syge, pårørende til syge, ansatte på hospitaler og lægehuse og de ansattes organisationer. 

FOR hospitaler og lægehuse

Vi har også udviklet et kommercielt dagsordensprogram GoDialog-møde til lægehuse og hospitaler, som ønsker at give patienter og deres pårørende mulighed for at give input til møder, før de afholdes. Det sker ved at både den ansatte, der indkalder til et møde, og den/de borgere, der skal deltage i mødet, får mulighed for kommentere og supplere den standarddagsorden, som lægehuset og hospitalet normalt har udarbejdet til de forskellige samtaletyper. Forventningsafstemningen er afgørende for, at tiden bliver brugt rigtigt, og at de emner, som ligger deltagerne særligt på sinde, tillægges vægt i samtalen. 

Kontakt
Kontakt os for mere info eller en demonstration.

Viden
Læs KORAs undersøgelse om læge-patientsamtaler.