GoDialogs licenspriser

Se, hvor stor licens du skal betale, hvis du anskaffer GoDialog MUS, GoDialog Strategi eller GoDialog Flex:

  1. Vælg den version af GoDialog, du er interesseret i

  2. Flyt den grønne skyder - eller brug piletasterne - til den står på det antal brugere, der skal anvende GoDialog

  3. Se den årlige licens i teksten under skyderen.

GoDialog til dialogbaseret medarbejderudvikling

GoDialog Basic
Er et enkelt dialogværktøj, der understøtter løbende samtaler mellem leder og medarbejder om medarbejderens arbejde og udvikling ...

Læs mere →

GoDialog Strategi
Understøtter lederes og medarbejderes forberedelse til MUS, deres dialog og den efterfølgende individuelle og strategiske opfølgning …

Læs mere →

GoDialog Kompetence
Anvendes til kortlægning af lederes og medarbejderes kompetencer og understøtter tilrettelæggelsen af strategisk kompetenceudvikling …

Læs mere →

GoDialog Frivillig
Faciliterer løbende dialoger mellem frivilligkoordinatorer og frivillige om de frivilliges arbejde og den værdi, de bidrager med …  

Læs mere →

GoDialog MUS
Sikrer professionelle MUS-samtaler, hvor medarbejderne får en udviklingsplan og der automatisk følges op på de aftaler, der indgås …

Læs mere →

GoDialog Flex
Er et situationsbestemt dialogkoncept, der supplerer MUS med 1:1 dialoger, onboardingsamtaler, 3 måneders samtaler og andre personalesamtaler …

Læs mere →

GoDialog PULS
Anvendes til performance-, udviklings- og lønsamtaler, der følges op af ad-hoc dialoger, hvor medarbejderne får feedback på deres indsats ...

Læs mere →

HR-regnskab
Alle GoDialog løsninger har et HR-regnskab, der dokumenterer, hvad der kommer ud af MUS, hvilke samtaleemner der bliver prioriteret af ledere og medarbejdere, hvilke ...

Læs mere →