Byg bro mellem mål og praksis 

Virksomheden
Competencehouse er en IT-virksomhed, der udvikler intuitive, fleksible løsninger til MUS, PULS, TUS og LUS, til løbende dialoger mellem ledere og medarbejdere, til strategisk kompetenceudvikling og til frivilligsamtaler. Vi har mere end 15 års erfaring og er SKI-leverandør. 

Vores fokus
Alle vores produkter bærer navnet GoDialog og har fokus på at skabe værdi og mening ved at inddrage medarbejdere, samarbejdsparter, frivillige, brugere og/eller kunder i dialog om, hvad der skal til for at udvikle en virksomhed og dens medarbejdere. GoDialog hentes i skyen og kan anvendes på PC, tablets og smartphones. 

Teamet
Vi er et innovativt team, der lægger vægt på mangfoldighed. Competencehouses netværk er mangfoldigt på køn, alder, kultur, etnicitet og uddannelsesmæssig baggrund. Vi holder til i forskerparken Symbion, hvor vi har glæde af samarbejdet med de mange andre innovative virksomheder, som har til huse her.

Dialog
Det er i mødet mellem forskellige kompetencer, erfaringer og livsvilkår, at vi udfordrer vores syn på, hvordan inddragelse af medarbejdere, frivillige, brugere og kunder kan bidrage til, at virksomheder og organisationer når deres mål. Det er i dialogen, vi bringer vores forskellige perspektiver i spil og sammen med vores kunder udvikler vores forretning. 

GoDialog løsninger

GoDialog-basic
Et meget enkelt og intuitivt MUS-system, der sikrer en god dialog, at alle får en udviklingsplan, og at der bliver fulgt op på de aftaler, der indgås....

Læs mere →

GoDialog-PULS
En performance-, udviklings- og lønsamtale, der følges op af 1:1 dialoger, hvor medarbejderne får feed-back på deres indsats, udvikling...

Læs mere →

GoDialog-samskabelse
Understøtter samskabelsesprocesser, hvor medarbejdere, borgere, frivillige og andre parter inddrages i udviklingen af velfærdsydelser ...

Læs mere →

GoDialog-strategi
Et MUS-system, som inddrager medarbejderne i implementering af virksomhedens strategi og giver information om, hvordan arbejdet skrider frem....

Læs mere →

GoDialog-kompetence
Kompetencekortlægning, der understøtter strategisk kompetenceudvikling, giver overblik over udviklingsbehov og mulighed for at identificere ...

Læs mere →

GoDialog-ongoing
Et nyt MUS-koncept baseret på situationsbestemte dialoger, der kan erstatte eller supplere den traditionelle MUS...

Læs mere →