Byg bro mellem mål og praksis 

Virksomheden
Competencehouse er en IT-virksomhed, der udvikler intuitive, fleksible løsninger til MUS, PULS, TUS og LUS, til løbende dialoger mellem ledere og medarbejdere, til strategisk kompetenceudvikling og til frivilligsamtaler. Vi har mere end 15 års erfaring og er SKI-leverandør. 

Vores fokus
Alle vores produkter bærer navnet GoDialog og har fokus på at skabe værdi og mening ved at inddrage medarbejdere, samarbejdsparter, frivillige, brugere og/eller kunder i en dialog om, hvad der skal til for at udvikle en virksomhed og dens medarbejdere. GoDialog hentes i skyen og kan anvendes på PC, tablets og smartphones. 

Teamet
Vi er et innovativt team, der lægger vægt på mangfoldighed. Competencehouses netværk er mangfoldigt på køn, alder, kultur, etnicitet og uddannelsesmæssig baggrund. Vi holder til i forskerparken Symbion, hvor vi har glæde af samarbejdet med de mange andre innovative virksomheder, som har til huse her.

Dialog
Det er i mødet mellem forskellige kompetencer, erfaringer og livsvilkår, at vi udfordrer vores syn på, hvordan inddragelse af medarbejdere, frivillige, brugere og kunder kan bidrage til, at virksomheder og organisationer når deres mål. Det er i dialogen, vi bringer vores forskellige perspektiver i spil og sammen med vores kunder udvikler vores forretning. 

GoDialog løsninger

GoDialog-MUS
Understøtter lederes og medarbejderes forberedelse til MUS, deres dialog og den efterfølgende individuelle og strategiske opfølgning…..

Læs mere

GoDialog-PULS
Anvendes til performance-, udviklings- og lønsamtaler, der følges op af ad-hoc dialoger, hvor medarbejderne får feedback på deres indsats...

Læs mere →

GoDialog-frivillig
Faciliterer løbende dialoger mellem frivilligkoordinatorer og frivillige om de frivilliges arbejde og den værdi, de bidrager med…  

Læs mere →

GoDialog-basic
Er et enkelt dialogværktøj, der understøtter løbende samtaler mellem leder og medarbejder om medarbejderens arbejde og udvikling...

Læs mere →

GoDialog-kompetence
Anvendes til kortlægning af lederes og medarbejderes kompetencer og understøtter tilrettelæggelsen af strategisk kompetenceudvikling…

Læs mere →

Situationsbestemt GoDialog
Et dialogkoncept baseret på situationsbestemte dialoger, der kan erstatte eller supplere den traditionelle MUS...

Læs mere →