Byg bro mellem mål og praksis 

Virksomheden
Competencehouse er en IT-virksomhed, der udvikler intuitive, fleksible løsninger til MUS, TUS og LUS, løbende dialoger mellem ledere og medarbejdere og til personalesamtaler som fx 3.mdr.s samtaler og sygefraværs samtaler. Vi har også moduler til strategisk kompetenceudvikling og til frivilligsamtaler. 

Vi har mere 19 års erfaring med at udvikle digitale løsninger til strategisk MUS, løbende 1:1 dialoger, kompetencekortlægning og performancevurdering.

Vores fokus
Alle vores produkter bærer navnet GoDialog og har fokus på at skabe værdi og mening ved at inddrage medarbejdere, frivillige, og/eller kunder i en dialog om, hvad der skal til for at udvikle en virksomhed, dens medarbejdere og få en attraktiv arbejdsplads. GoDialog hentes i skyen og kan anvendes på PC, tablets og smartphones. 

Teamet
Vi er et innovativt team, der lægger vægt på mangfoldighed. Competencehouses netværk er mangfoldigt på køn, alder, kultur, etnicitet og uddannelsesmæssig baggrund. Vi holder til i forskerparken Symbion, hvor vi har glæde af samarbejdet med de mange andre innovative virksomheder, som har til huse her.

Dialog
Det er i mødet mellem forskellige kompetencer, erfaringer og livsvilkår, at vi udfordrer vores eget syn på, hvordan inddragelse af medarbejdere, frivillige, brugere og kunder kan bidrage til, at virksomheder når deres mål. Det er i dialogen, vi bringer vores forskellige perspektiver i spil og sammen med vores kunder udvikler vores egen forretning. 

SKI-leverandør
Offentlige og halvoffentlige institutioner og organisationer kan anskaffe GoDialog på SKI’s rammeaftale 02.19.

GoDialog løsninger

GoDialog-MUS
Sikrer professionelle MUS-samtaler og opfølgning på medarbejdernes udviklingsplan i den lille organisation, hvor der er én leder, der holder MUS med alle ansatte…

Læs mere →

GoDialog-MUS+

Understøtter lederes og medarbejderes forberedelse til MUS, deres dialog og den efterfølgende individuelle og strategiske opfølgning…..

Læs mere →

HR-regnskab

Alle GoDialog løsninger har et HR-regnskab, der dokumenter, hvad der kommer ud af MUS, hvilke samtaleemner som bliver prioriteret af ledere og medarbejdere, hvilke….

Læs mere →

GoDialog-frivillig
Faciliterer løbende dialoger mellem frivilligkoordinatorer og frivillige om de frivilliges arbejde og den værdi, de bidrager med…  

Læs mere →

GoDialog-basic
Er et enkelt dialogværktøj, der understøtter løbende samtaler mellem leder og medarbejder om medarbejderens arbejde og udvikling...

Læs mere →

GoDialog-Flex

Er et situationsbestemt dialogkoncept, der supplerer MUS med 1:1 dialoger, onboardingsamtaler, 3 mdr.s samtaler og andre personalesamtaler…..

Læs mere →

GoDialog-kompetence

Anvendes til kortlægning af lederes og medarbejderes kompetencer og understøtter tilrettelæggelsen af strategisk kompetenceudvikling…

Læs mere →

GoDialog-PULS
Anvendes til performance-, udviklings- og lønsamtaler, der følges op af ad-hoc dialoger, hvor medarbejderne får feedback på deres indsats...

Læs mere →