Nå jeres mål og skab værdi med GoDialog

Erfaringer viser, at det er rigtig vanskeligt at gennemføre strategier i store organisationer. Der bruges betydelige ressourcer på at kommunikere strategierne, men mange medarbejdere tager ikke ejerskab til strategierne og arbejder ikke aktivt for at nå målene. Derfor er det vigtigt, at ledelsen har en løbende dialog med medarbejderne, om hvordan deres viden, kompetencer og ideer kan bringes i spil. Derfor indgår dialog som en rød tråd i alle versioner af GoDialog.

Vælg de former for dialog, som passer til jeres behov

  • GoDialog Basic understøtter dialoger, hvor medarbejderne løbende får feedback på deres mål, opgaver og udvikling og selv kan komme med forslag til deres arbejde og til organisationens og egen udvikling.

  • GoDialog MUS understøtter medarbejderudviklingssamtaler, hvor leder og medarbejder kan vælge og kommentere samtaleemner og tilføje deres “egne” emner . GoDialog MUS holder styr på, hvornår medarbejderne skal til MUS, følger automatisk op på indgåede aftaler og dokumenterer processen.

  • GoDialog Strategi understøtter MUS og strategiimplementering. MUS-processen sikrer, at den enkelte medarbejder og leder reflekterer over, hvordan medarbejderen kan bidrage til at virksomheden, når sine mål ved at koble de aftaler, der indgås, til virksomhedens mål.

  • GoDialog Flex er et dialogkoncept, hvor ledere og medarbejdere kan skifte mellem forskellige former for dialog afhængig af medarbejderens situation og organisationens udfordringer. GoDialog Flex kan udbygges med et modul, der giver information om, hvordan implementeringen af en organisations mål skrider frem.

  • GoDialog Kompetence kortlægger medarbejderens kompetencer og er et værktøj til strategisk kompetenceudvikling, hvor der fokuseres på, at medarbejderne får de kompetencer, der er centrale, for at organisationen kan nå sine mål.

  • GoDialog PULS understøtter performance, udviklings- og lønsamtaler og en resultatorienteret kultur, hvor medarbejderne trives.

  • GoDialog Frivillig faciliterer løbende dialoger mellem frivilligkoordinatorer og frivillige om de frivilliges arbejde og den værdi, som de frivillige bidrager med.  

Skal pc'en med til dialogen?
GoDialog kan, alt afhængigt af kultur og præferencer,  være med til dialogen på en pc, en tablet eller en smartphone. Alternativt kan man mødes med et print af samtaleskemaet, som automatisk bliver sendt før dialogerne. Under alle omstændigheder er det primært før og efter dialogen, at GoDialog skaber værdi: GoDialog skaber rammerne for en velforberedt og struktureret dialog, og GoDialog gør det lettere at følge op på det, der aftales. Oven i det kan GoDialog skabe overblik.

Integration og …

GoDialog kan integreres med andre IT-systemer og er opbygget af mere end 100 forskellige byggeklodser, som kan sammensættes på mange forskellige måder. Vi kan derfor skræddersy en dialogproces, der opfylder de flestes behov.