Kundernes top 10

Vi undersøger hvert andet år vore kunders vurdering af GoDialog. Nedenfor har vi listet de 10 punkter, som scorer højst i HR-chefernes og topledelsens vurdering.

1. Motivation, fastholdelse og udvikling af en attraktiv arbejdsplads
Løbende 1:1 dialoger sikrer, at alle medarbejdere hen gennem året får løbende feedback på deres arbejde og udvikling. Det øger medarbejdernes motivation og fastholdelse og udviklingen af en attraktiv arbejdsplads.

2. MUS med mening
Leder og medarbejder vælger og kommenterer vigtige samtaleemner. Det gør den årlige MUS-samtale personlig, fokuseret og meningsfuld.

3. Røntgenbillede af organisationen
Statistik, der viser, hvilke samtaleemner der har været prioriteret, giver et røntgenbillede af, hvad der optager ledere og medarbejdere i organisationens forskellige enheder og faggrupper

4. Medarbejdertilfredshed
Automatisk opfølgning på medarbejdernes aftaler og udviklingsplaner giver høj medarbejdertilfredshed. Det, der aftales til MUS og ved de løbende 1:1 dialoger, omsættes til konkret handling og det, der aflyses, kommenteres. 

5. Fleksibel proces tager højde for ændringer i strategi og arbejdsopgaver
Når der sker ændringer i organisationens strategi eller i en medarbejders arbejde/privatliv, kan indgåede aftaler ændres eller aflyses, og der kan oprettes nye aftaler.

6. Strategiimplementering
Koblingen af aftaler til organisationens mål sikrer, at alle ledere og medarbejdere reflekterer over, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til, at organisationen når sine mål.

7. Dokumentation af effekt
Et dialog-regnskab og statistikker dokumenterer, hvad der kommer ud af MUS, 3 måneders samtaler, lønsamtaler, seniorsamtaler og andre dialoger.

8. MUS til tiden
Oversigter gør det muligt at se status for indgåede aftaler og følge op på, om MUS bliver holdt til tiden i alle enheder i organisationen.

9. Sparer tid og penge
Ledere og medarbejdere anvender mindre tid til forberedelse og opfølgning på MUS, 3 måneders samtaler, sygefraværssamtaler, lønsamtaler, fratrædelsessamtaler og andre samtaler. Det giver en god økonomi, se fx. businesscase for GoDialog MUS.

10. Løbende udvikling
Competencehouse lægger mange kræfter i at udvikle GoDialog, så vi kan opfylde den enkelte kundes ønsker. Nye moduler og funktioner bliver løbende uploadet i nye versioner af GoDialog.

- og så scorer vores kundesupport og IT-team topkarakterer i service og hurtig problemløsning.