Vores IT

GoDialog afvikles på en virtualiseret Windows 2012 R2 server med applikationsserveren
Wildfly version 10.1.0.Final. Data lagres i en Microsoft SQL 2014 database. Microsoft yder
extended support på Windows-serveren til år 2023 og applikationsserveren er fra august
2016. Den seneste version (april 2019) er 16.0.0.Final fra februar 2019. Selve opsætningen
af applikationsserveren vil blive opgraderet og automatiseret (med Maven og GitLab) senest
medio 2019, og der vil herefter ske en opgradering af Wildfly-versionen til den nyeste eller
næst-nyeste.

Kodebasen ligger på en række pc’er i Competencehouse og et såkaldt CVS-system, der
ligger på en virtualiseret server (COMPFILE), holder styr på de enkelte versioner og vil altid
indeholde en opdateret eller næsten opdateret version af kodebasen. Den nævnte server er
virtualiseret, og der bliver dagligt taget backup af den. Risikoen for tab af kode er lille og
konsekvenserne derved minimale, idet en frisk kopi vil kunne indlæses med mindre en 1
dags tabt arbejde, og der er ikke behov for yderligere foranstaltninger.
Kodebasen vil endeligt blive overført til GitHub senest medio 2019. GitHub vurderes som et
sikkert lagringsmedie der muliggør fortrolig lagring, og denne ændring giver ikke anledning til
nye, risiko- eller skadeforebyggende initiativer.

IT-sikkerhed

Vi overholder GDPR og sikrer, at den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark overholdes, for nuværende særligt Databeskyttelsesloven.

Informationssikkerhedspolitik 2019

ISAE 3402-type 2 erklæring 2018

Privatlivsbeskyttelsespolitik 2018

Medarbejders persondataerklæring 2019

Competencehouse følger de krav som Statens og Kommunernes Indkøbsservice stiller til deres leverandører.

Procedure for håndtering af IT-problemer

Vi har procedurer for håndtering af fejl på GoDialog, for håndtering af manglende driftseffektivitet, for håndtering af lange svartider og for eskalation. Procedurerne kan læses ved klik på nedenstående link.

Procedure for indberetning og håndtering af it-problemer 2019

ISAE-type 2 erklæring.GIF