Byg bro mellem mål og praksis 

Virksomheden
Competencehouse er en IT-virksomhed, der udvikler intuitive, fleksible løsninger til MUS, LUS og TUS, løbende dialoger mellem ledere og medarbejdere og til personalesamtaler som fx 3 måneders samtaler og sygefraværssamtaler. Vi har også moduler til strategisk kompetenceudvikling og til frivilligsamtaler. 

Vi har mere end 19 års erfaring med at udvikle digitale løsninger til strategisk MUS, løbende 1:1 dialoger, kompetencekortlægning og performancevurdering.

Vores fokus
Alle vores produkter bærer navnet GoDialog og har fokus på at skabe værdi og mening ved at inddrage medarbejdere, frivillige, og/eller kunder i en dialog om, hvad der skal til for at udvikle en virksomhed, dens medarbejdere og få en attraktiv arbejdsplads. GoDialog hentes i skyen og kan anvendes på PC, tablets og smartphones. 

Teamet
Vi er et innovativt team, der lægger vægt på mangfoldighed. Competencehouses netværk er mangfoldigt på køn, alder, kultur, etnicitet og uddannelsesmæssig baggrund. Vi holder til i forskerparken Symbion, hvor vi har glæde af samarbejdet med de mange andre innovative virksomheder, som har til huse her.

Dialog
Det er i mødet mellem forskellige kompetencer, erfaringer og livsvilkår, at vi udfordrer vores eget syn på, hvordan inddragelse af medarbejdere, frivillige, brugere og kunder kan bidrage til, at virksomheder når deres mål. Det er i dialogen, vi bringer vores forskellige perspektiver i spil og sammen med vores kunder udvikler vores egen forretning. 

SKI-leverandør
Offentlige og halvoffentlige institutioner og organisationer kan anskaffe GoDialog på SKI’s rammeaftale 02.19.

Historien

Competencehouse blev etableret den 1. marts 2000 af de to søskende Mai Buch og Jan Buch.  

I forbindelse med etableringen udtalte Mai Buch til Berlingske Tidende:

"Vi står midt i et paradigmeskift, hvor industrisamfundet afløses af vidensamfundet. Alle virksomheder - private som offentlige - skal omstille sig. Nogen er allerede langt, andre venter og ser tiden an og atter andre mener slet ikke, at problemstillingen er relevant for dem. Men det er den, hvis Danmark skal have en fremtrædende plads i vidensamfundet. Og det mener jeg, vi skal. Derfor har jeg besluttet mig for at bruge den sidste 1/3 del af mit arbejdsliv på at udvikle værktøjer til denne - for mig at se - helt vitale omstillingsproces.

Jeg har været meget glad for mit arbejde i Forskningsministeriet, men det er nu, man skal starte egen virksomhed med Internettet som omdrejningspunkt. Ingen ved, hvor længe vinduet til markedet er åbent. Og så er der min alder. Jeg er 49 år - jeg har derfor mange års erfaring at trække på og stadig meget energi, jeg godt vil bruge på en perspektivrig og meningsfuld opgave. Derfor har jeg sammen med min bror etableret Competencehouse".