GoDialog-kompetence

GoDialog-kompetence kortlægger og dokumenterer medarbejdernes kompetencer og udviklingsbehov. GoDialog-kompetence anvendes:

 • til strategisk komptenceudvikling

 • til talentmanagement og

 • til at identificere medarbejdere, der kan afhjælpe spidsbelastningsituationer, løse akut opståede problemer eller særlige opgaver.

Kompetencekortlægningen kan “køre” i en selvstændig kortlægningproces eller kobles sammen med GoDialog-ongoing, GoDialog-PULS eller GoDialog-strategi.

Sådan kommer man i gang
Før GoDialog-kompetence sættes i gang, skal organisationens have identificeret sine kernekompetencer. Competencehouse har mange års erfaring med at kortlægge kompetencer i både offentlige og private organisationer. De kompetencer, vi har kortlagt, har vi indlæst i et kompetencebibliotek, som vores kunder får adgang til. Se eksempel på kompetenceanalyse.

Når kompetencerne er identificeret, indlæses de på GoDialog sammen med organisationens enheder, de ansatte, de kompetencer, som skal anvendes til de forskellige faggrupper. Organisationen og de ansatte kan også overføres ved integration.  Når alle data er på plads, får lederne en mail med et link til GoDialog og kan starte kortlægningen af kompetencer.

Kortlægningen
Kortlægningsmodulet, hvor medarbejdernes kompetencer, kompetenceniveau og kompetenceudviklingsbehov kortlægges, er nerven i GoDialog-kompetence. Her angiver ledere og medarbejdere medarbejderens kompetencer, som kvalitetssikres i en efterfølgende dialog. Resultatet af kortlægningen dokumenteres i:

 • kompetence-CV'er, der giver medarbejderne "papir" på deres kompetencer

 • kompetencestatistikker og ledelsesrapporter, der giver ledelsen overblik over de forskellige enheders, faggruppers og medarbejderes kompetencedækning, styrkepostioner og udviklingsbehov.

 • en funktion til kollegasøgning hvor medarbejderne, ved et enkelt klik med musen, får en oversigt over de kolleger, der er specialister på et kompetenceområde, hvor de har brug for sparring

Den strategisk kompetenceudvikling 
Kortlægningens resultater anvendes til strategisk kompetence-udvikling. Medarbejderen får en udviklingsplan, der skal sikre:

 • at medarbejderne har de kompetencer, der gør dem i stand til at løse deres nuværende opgaver

 • at medarbejdere får de kompetencer, som gør det muligt at følge den strategi, der er lagt for organisationens udvikling, og

 • at medarbejderne får de opgaver, hvor deres kompetencer skaber mest værdi for organisationen og udvikler medarbejderen. 

Strategisk kompetenceudvikling

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2019.

 

Oprettelse

Fra 15.000 kr.
 

Licens

Afhænger af om kortlægningen af kompetencer kobles på MUS eller PULS.


* Der ydes mængderabat ved mange brugere.

Viden til inspiration

Strategisk kompetenceudvikling kom for alvor på dagsordenen i Danmark, da Mandag Morgen i 1998 nedsatte Kompetencerådet med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder og organisationer. Kompetencerådet fokuserede i sit arbejde på sammenhængen mellem et lands kompetenceudvikling og generelle udvikling. 

I dag er strategisk kompetenceudvikling skrevet ind i finansministeriets cirkulære om kompetenceudvikling, og en simpel googlesøgning på "strategisk kompetenceudvikling" giver 13.800 hits.

Kompetencesekretariatet har udarbejdet et effektskema, som kan anvendes til at synliggøre den værdi, der skal komme ud af en udviklingsaktivitet i en enhed. Effektskemaet kan indarbejdes i GoDialog. 


Tre forudsætninger
Forskning viser, at strategisk kompetenceudvikling er en kompleks proces:

 1. For det første skal ledelsen til enhver tid have et opdateret overblik over medarbejdernes opgaver og kompetencer.

 2. For det andet kræver det, at ledelsen har identificeret, hvilke kompetencer der er nødvendige for, at virksomheden kan nå sine mål.

 3. Endelig er det afgørende, at den enkelte medarbejder mindst én gang årligt har en dialog med sin chef om sine arbejdsopgaver og udvikling i lyset af virksomhedens behov og medarbejderens ønsker. 

Gå på opdagelse i de andre GoDialog løsninger