GoDialog Frivillig

GoDialog Frivillig faciliterer løbende dialoger mellem frivilligkoordinatorer og frivillige om de frivilliges arbejde og den værdi, de bidrager med. 

 Fordele

  • Giver overblik over de aftaler, der indgås om de frivilliges arbejdsopgaver og det antal timer, de frivillige planlægger at anvende. 

  • Sikrer, at de frivillige får feedback på deres arbejde, og at der følges op på indgåede aftaler.

  • Har statistikker, der viser de frivilliges vurdering af værdien af det frivillige arbejde og deres forslag til, hvordan værdien kan øges.

  • Giver de frivillige et CV, der dokumenterer de arbejdsopgaver, de har løst.

Anvendelse

Frivilligsamtaler
GoDialog Frivillig kan anvendes til samtaler med frivillige om deres opgaver og den værdi, det skaber.  I forbindelse med samtalen mellem en frivilligkoordinator og en frivillig kan der oprettes aftaler om de opgaver, den frivillige ønsker at påtage sig. 

Ved indgåelse af en aftale om en opgave angives datoen for aftalens udløb, og hvor mange timer den frivillige planlægger at anvende.  Aftalerne kan suppleres med frivilligkoordinatorens og den frivilliges noter fra samtalen. 

Individuel opfølgning
I løbet af året får frivilligkoordinator og den frivillige en mail, når deadline for en aftale nærmer sig. Når deadline for en aftale er passeret, får den frivillige en rykkermail med et link til aftalen og en opfordring til at gøre status for aftalen. Den frivillige gør status ved at angive, om aftalen er gennemført, aflyst eller om deadline er udskudt.

Aftaler, der er gennemført, suppleres med:

  • den frivilliges vurdering af det udførte arbejdes værdi, i forhold til dét, der var målet for det frivillige arbejde 

  • en kort begrundelse for vurderingen af arbejdets værd

  • evt. justeringer i det planlagte antal timer, så det svarer til det faktisk anvendte antal timer.

Alle gennemførte aftaler gemmes i et frivillig-CV, som den frivillige kan anvende som dokumentation for sit frivillige arbejde. Aftaler med tilhørende kommentarer og evt. noter fra samtaler gemmes i den frivilliges logbog. 

Strategisk opfølgning
Til brug for den strategiske opfølgning har GoDialog Frivillig en aftalestatistik, der bl.a. viser, hvor mange timer de frivillige anvender på det frivillige arbejde, og hvordan de vurderer værdien af deres arbejde.

PRIS

Ekskl. moms pr. 1. januar 2019

Oprettelse med fx 50 medarbejdere
20.000 kr.

Licens
30 kr./bruger/år
Mængderabat fra bruger nr. 1001.

Viden til inspiration

I forbindelse med Competencehouses arbejde med at udvikle et dialogværktøj, der kan understøtte de frivillige arbejde, har vi gennemført en miniundersøgelse om frivilliges ønsker til de organisationer, de er knyttet til.