Fra individuel til fælles læring med Godialog

Kun 15 % anvender ny læring fra de udviklingsaktiviteter, de har deltaget i og opnår konkrete og værdifulde resultater for den virksomhed, de er ansat i. Kompetencesekretariatet giver 4 konkrete råd til, hvordan individuelle udviklingsaktiviteter kan få effekt for hele virksomheden. Læs anbefalingerne og se hvordan de kan udfoldes, når man anvender GoDialog.

MUS som det foregår i praksis

Hvordan foregår MUS i praksis? For at finde ud af det, har vi bedst 282 HR-partnere om at besvare 8 spørgsmål om forberedelse, gennemførelse og opfølgning på MUS.  På de fleste områder griber private og offentlige virksomheder medarbejderudviklingsamtalerne an på samme måde. Men der er også forskelle. Det gælder især, hvordan lederne vurderer medarbejderne.