Skift Spor med GoDialog-karriere

GoDialog-karriere er et onlineværktøj, hvor du bruger dit netværk til at finde job eller bestyrelsesposter, som du har særlige forudsætninger for at varetage. 

stairs-man-person-walking.jpg
 

Processen

En konsulent fra Competencehouse har en dialog med dig om dine tanker om din videre karriere. Med afsæt i dine ønsker sættes onlineværktøjet GoDialog-karriere op til dig, som fokuserer på de karriereveje, du ønsker at afsøge.

Konsulenten vil hjælpe dig med at vælge de personer fra dit netværk, som skal oprettes i GoDialog-karriere. Det skal være mennesker, der kender dig fra forskellige sammenhænge. Eksempelvis fra uddannelsestiden, fra dit nuværende job, fra tidligere job, fra fritidsaktiviteter og fra private sammenhænge.

Når du har oprettet dit netværk, starter vi GoDialog-karriere.

Gennem GoDialog runder får du holdt et spejl op mod dig selv:

  • Du vil se, at dit netværk har et godt blik for, hvor du har dine stærke sider.
  • Du vil opdage, at dit netværk peger på, at du har nogle faglige og personlige kompetencer, du ikke selv er opmærksom på, som giver dig helt nye muligheder.
  • Vælger du at fokusere på at finde et nyt job, vil du blive overrasket over, hvor mange forslag dit netværk har til job, du kan søge og forslag til, personer du kan kontakte, som kan give dig gode råd om, hvordan du kan komme videre.
  • Vælger du at få sparring om at starte egen virksomhed, vil du se, at dit netværk både kan bidrage med information om dine kommende konkurrenter, potentielle kunder du kan få en første snak med og helt praktiske ting såsom at finde og indrette lokaler.

Når dialogen er færdig, kommer du til en fra-ord-til-handling samtale med konsulenten, hvor I drøfter netværkets karriereforslag, og hvordan du kommer videre.

Dit udbytte

Dit udbyttet er meget konkret. 

  1. Du får identificeret og sat ord på de faglige og personlige kompetencer, som dit netværk mener, du har.
  2. Du får op til 30 konkrete forslag til job, som dit netværk mener, du bør overveje at søge eller forslag til, hvordan du omsætter en forretningsidé til en sund virksomhed.
  3. Du får en liste med personer, du kan kontakte, og som vil hjælpe dig videre på vej. 

Det er vores erfaring, at netværket gerne vil ”bruges”, og at man får en fokuseret dialog, hvor netværkets viden giver langt større værdi end de vilkårlige samtaler på tomandshånd, som ofte er alternativet.

Pris (eks. moms)
15.000 kr.