Bistand til kompetenceanalyser

Competencehouse hjælper organisationer med at identificere, kortlægge og analysere deres kernekompetencer og de forskellige faggruppers specialistkompetencer. Processen og eksempler fra vores kompetencebibliotek er vist nedenfor.

Processen

Vores bistand sker i følgende proces:

1. Ledelsen interviewes om virksomhedens udfordringer, opgaver og de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere udfordringerne og løse opgaverne.

2. Der fortages en søgning i Competencehouses kompetencebibliotek for at få en liste over kompetencer, som virksomheder i samme branche og med samme opgavetyper anvender.

3. Der udarbejdes et punktnotat om virksomhedens udfordringer med en foreløbig oversigt over de forskellige faggruppers kernekompetencer.

Kompetencebiblioteket

Kompetencebibliotek.png

4. Punktnotatet godkendes af ledelsen og fremsendes til nøglemedarbejdere fra de forskellige faggrupper.

5. Der gennemføres fokusgruppeinterviews med relevante faggrupper, hvor den foreløbige kompetenceliste suppleres og kvalificeres.

6. Der udarbejdes et katalog med faggruppernes kernekompetencer til godkendelse.

8. Kernekompetencerne indlæses på GoDialog-kompetence, hvorefter der fortages en digital kortlægning.

9. Der gennemføres en analyse med udgangspunkt i statistikker og søgefunktioner på GoDialog-kompetence. Se eksempel på kompenceanalyse her.