Projektimplementering med GoDialog

GoDialog-projekt er en special version af GoDialog-strategi, der engagerer de medarbejdere, der IKKE har direkte aktier i et projekt i at foretage ændringer i deres opgaver og hidtidige praksis, så projektet bliver implementeret med succes. 

Forskning i hvordan man gennemfører projekter viser, at man som topledelse hverken kan regne med, at ledere og medarbejdere gør, "som de får besked på", eller at effekten af de handlinger som sættes i værk for at gennemføre et projekt bliver, som forventet. Mange forsøger at løse problemerne med en tættere styring baseret på detaljerede instrukser og flere kontrolfunktioner men ofte uden held. GoDialog-projekt går en anden vej.

GoDialog-projekt er en specialvision af GoDialog-strategi, der engagerer de medarbejdere, der IKKE har direkte aktier i et projekt i at foretage ændringer i deres opgaver og hidtidige praksis, så projektet bliver implementeret med succes. 

 

 

Forskning i hvordan man gennemfører projekter viser, at man som topledelse hverken kan regne med, at ledere og medarbejdere gør, "som de får besked på", eller at effekten af de handlinger som sættes i værk for at gennemføre et projekt bliver, som forventet. Mange forsøger at løse problemerne med en tættere styring baseret på detaljerede instrukser og flere kontrolfunktioner men ofte uden held. GoDialog-projekt går en anden vej.

Processen

GoDialog-projekt indeholder en proces, hvor de medarbejdere som berøres af et projekt, men som IKKE har en direkte rolle i implementeringen, inddrages i en dialog om, hvordan de kan bidrage til, at et projekt kommer i hus. Processen indeholder følgende trin:

  1. Projektets forskellige mål lægges ind i GoDialog-projekt
  2. Virksomhedens mellemledere aktiverer GoDialog, og deres medarbejderne modtager en mail med opfordring til at bidrage til projektets implementering.
  3. Medarbejderne logger på GoDialog, hvor de giver forslag til, hvilke ændringer der skal foretages i arbejdsopgaver og arbejdsgange, hvis der skal sikres en succesfuld implementering af én eller flere af projektets mål.
  4. Leder og medarbejder har en dialog med udgangspunkt i medarbejderens forslag. Samtalen afsluttes med, at leder og medarbejder indgår aftaler om ændringer i medarbejderens opgaver og/eller arbejdsgange. Aftalerne knyttes til projektets mål.
  5. Der følges løbende op på indgåede aftaler. Når en aftale har deadline, vurderer leder og medarbejder i fællesskab aftalens effekt i forhold til projektets mål.

Topledelsen følger løbende udviklingen i effektregnskabet, hvor de kan se, i hvilken udstrækning gennemførte aftaler om ændringer i arbejdsopgaver og arbejdsgange har haft effekt i forhold til projektets forskellige mål. Topledelsen har også adgang til aftaleoversigten, hvor man kan se de konkrete aftalers effekt.

Resultatet

GoDialog-projekt giver:

  • alle medarbejdere ejerskab til et projekt og engagerer dem i en succesfuld implementering
  • løbende information om hvilke ændringer i opgaver og arbejdsgange der har/ikke har effekt for projektets forskellige mål.