Skoler deler viden om hvad der virker

Lærere og pædagoger på skolerne i Ballerup, Egedal og Furesø kommuner får gennem et IT-mentorprojekt styrket deres didaktiske og digitale kompetencer. Med de styrkede kompetencer udvikler og afprøver de læringsforløb, der fremmer den enkelte elevs læringsmål, motivation og trivsel. Den viden og de erfaringer der opsamles, om hvad der virker, deles mellem alle skolerne i de 3 kommuner.

Video om IT-mentorforløb på Ganløse skole

Video om IT-mentorforløb på Ganløse skole

 

Ny viden om læreprocesser der virker
Ved brug af GoDialog kortlægges sammenhængen mellem de læringsforløb, der har været succesfulde for hhv. talentfulde og sårbare elever, og de læreprocesser, der har været anvendt. Der sondres mellem læreprocesser, der har haft fokus på 4 punkter:

  • At inddrage den enkelte elevs individuelle erfaringer, interesser og præferencer.
  • Fællesskabet og de kollektive læreprocesser.
  • Den nytte og anvendelse eleverne kan få, af den viden de tilegner sig.
  • Den mening og kritiske refleksion, der udspringer af projektarbejde og eksperimenter.

Kortlægningen af de 7 første læringsforløb
Kortlægningen, som omfatter læringsforløb i 72 årgangsteams, afsluttes med udgangen af skoleåret 2016/2017. Nedenfor vises et af resultaterne fra de første 7 læringsforløb.

Skærmbillede 2016-04-06 kl. 21.51.28.png

Lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling og mentorforløb foregår med støtte fra A.P. Møllerfonden.