Erfaringer med brugerinddragelse

KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning - har udgivet et nyhedsbrev, hvor de har samlet en række af deres udgivelser, om hvordan borgere kan inddrages i kommuners og regioners arbejde med at udvikle gode velfærdsløsninger.

 

I nyhedbrevet kan man bl.a. læse om:

  • Kommunernes erfaringer med samskabelse. (Se også GoDialog-samskabelse.)
  • Hvilke krav brugerdeltagelse stiller til ledere.
  • At det ikke er klart, hvad de forskellige aktører forstår ved  brugerdeltagelse og at der også mangler viden om, hvad der virker.
  • Kommunernes anvendelse af brugertilfredshedsundersøgelser.
  • Værktøjer der kan styrke dialogen med patienter. (Se også de interaktive dialogdagsordener, der er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden og som stilles gratis til rådighed for alle.)
  • Netværksmøder der hjælper udsatte familier.
  • Forskellige modeller for patientrettet forebyggelse.
  • Hvor lang man kan gå med aktiv brugerinddragelse.

Se i øvrigt de gratis dialogdagsordener, som Competencehouse stiller til rådighed for forældre, syge og ældre.