Succesfuld teknologiimplementering

 

FTF har gennemført en undersøgelse om medlemmernes synspunkter på og erfaringer med indførelse af ny teknologi.

Undersøgelsen viser bla:

  • at 80 % ser positivt på anvendelse af ny teknologi
  • at der er store forskelle på forventninger til ny teknologi.  I den private sektor er der flest (75 %) og i den kommunlae sektor færrest (44 %) der forventer, at ny teknologi vil ændre indholdet i deres arbejde.
  • at 60 % af de medarbejdere, som har fået ny teknologi, har brug for at få udviklet deres kompetencer. Sagt på en anden måde - ny teknologi kræver nye kompetencer
  • at hovedparten af de medarbejdere, som løbende kompetenceudvikles, oplever, at teknologien virker. Det tyder således på, at en god implementering forudsætter at medarbejderne kompetenceudvikles
  • at 36 % af de medarbejdere, som løbende kompetenceudvikles,  vurderer, at deres arbejdsopgaver løses med mindre tidsforbrug.

Undersøgelsen viser desværre også at 1/3 af medarbejderne ikke føler at de bliver inddraget i implementeringen af ny teknologi.

I Competencehouse har vi med GoDialog-implementering sat fokus på, hvordan man kan  understøtte implementeringen af nye teknologier, med fokus på inddragelse, decentral læring og systematisk opfølgning på det lærte.