Fra forsker til velfærdskatalysator

Samsskabelse og EVU
 

De videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet besidder en unik viden, som vil kunne bidrage til økonomisk vækst og velfærd i samfundet. For at få denne viden i spil er Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE - ved at udvikle efter- og videreuddannelsestilbud,  hvor forskerne formidler deres viden til offentlige og private virksomheder i et forpligtende samarbejde.

Det er centralt, at efter- og videreuddannelsesaktiviterne formidler forskernes viden på en måde, så de ansatte i offentlige institutioner kan omsætte den viden, de får til bedre velfærdsydelser og de ansatte i private virksomheder kan produkudvikle og skabe vækst. Derfor udvikles efter- og videreuddannelsesaktiviterne  i samskabelsesprocesser med ledere og medarbejdere fra de "brancher", som kan få værdi af efter- videreuddannelsesforløbene.

Samskabelsesprocesserne understøttes digitalt af GoDialog-samskabelse, hvor deltagerne kommer med indput til møder og workshops og hvor de kan løse og følge op på opgaver i midre grupper.

Kompetencesekretariatet støtter parallelt en udvikling af forskernes kommunikationskompetencer, med det formål at styrke:

  • deres dialogkompetencer til i samskabelsesprocesser at identificere hvilken viden, det er relevant at formidle 
  • deres kompetencer til at formidle den relevante viden anvendelsesfokuseret.