Fra forsker til velfærdskatalysator

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU er ved at udvikle efter- og videreuddannelsestilbud,  hvor forskerne formidler deres viden til offentlige og private virksomheder, for på denne måde at bidrage til økonomisk vækst og velfærd i samfundet. Efter- og videreuddannelsesaktiviterne  udvikles i samskabelsesprocesser, som understøttes af GoDialog-samskabelse.

Fra individuel til fælles læring med GoDialog

Kun 15 % anvender ny læring fra de udviklingsaktiviteter, de har deltaget i og opnår konkrete og værdifulde resultater for den virksomhed, de er ansat i. Kompetencesekretariatet giver 4 konkrete råd til, hvordan individuelle udviklingsaktiviteter kan få effekt for hele virksomheden. Læs anbefalingerne og se hvordan de kan udfoldes, når man anvender GoDialog.

MUS som det foregår i praksis

Hvordan foregår MUS i praksis? For at finde ud af det, har vi bedt 282 HR-partnere om at besvare 8 spørgsmål om forberedelse, gennemførelse og opfølgning på MUS.  På de fleste områder griber private og offentlige virksomheder medarbejderudviklingsamtalerne an på samme måde. Men der er også forskelle. Det gælder især, hvordan lederne vurderer medarbejderne.

MUS på 100 måder

Der er mange måder at holde MUS på. Det har vi kortlagt i interviews med 416 ledere og medarbejdere i offentlige og private, store og små virksomheder. Der kan faktisk gøres på mere end 2000 forskellige måder, hvis man regner på, hvordan de mange forskellige elementer og processer - vi har kortlagt gennem vores interviews - kan kombineres.

Hvordan man skaber meningsfulde organisationer

Er meningsfuldhed det nye sort?
Hvad er det for et  wake-up call, der har fået ledere over hele verden til at arbejde med at give deres virksomhed en meningsfuldhed, der ligger ud over at producere økonomisk værdi?
Hvilke råd giver forskerne til virksomheder, der ønsker at skabe meningsfuldhed?
 

Organisationskulturens betydning for implementering af organisationsændringer

Læs hovedpointerne fra workshop  på Academy of Managent om forskning der viser, at sandsynligheden for en succesfuld implementering af organisationsændringer øges ved at fokusere på de historier, som ledere og medarbejdere fortæller hinanden om deres arbejde i løbet af en forandringsproces.

 

Fra forksningens frontlinje

Competencehouse deltager i Noca regi i Academy of Management, som i år sætter fokus på "Making Organizations Meaningful". I løbet af fem dage bliver den nyeste faglige viden præsenteret i mere end 1500 oplæg. Vi vil her på bloggen bringe konklusionerne fra de sessioner, vi deltager i. Vi har udover årets tema prioriteret sessioner der handler om strategiimplementering, forandringsprocesser, ledelse i en digital verden, HR-analyser, organisatorisk læring og og performancemanagement.

Den bedste løsnings værste fjende?

KORA har gennemgået 60 forskningsstudier, der belyser effekterne af resultatbaseret styring i den offentlige sektor. Gennemgangen viser, at resultatbaseret styring virker, men ofte har en række uheldige effekter. KORA anbefaler bl.a. at offentlige institutioner formulerer bedre mål og anvender bedre måleredskaber. Måske er anbefalingen den bedste løsnings værste fjende.

 

Skoler deler viden om hvad der virker

Lærere og pædagoger på skolerne i Ballerup, Egedal og Furesø kommuner har fået styrket deres didaktiske og digitale kompetencer og anvender dem til at udvikle og afprøve læringsforløb, der fremmer den enkelte elevs læringsmål, motivation og trivsel. Den viden og de erfaringer, der opsamles om hvad der virker, deles mellem alle skolerne i de 3 kommuner. 

GoDialog opsamler erfaringerne.