Kender du typerne?

Syge.png

KORA har lavet en undersøgelse, som viser, at en konsultation hos lægen giver forskellige resultater, afhængig af de roller som læge og patient indtager. KORA har opstillet 5 scenarier:

1. Proceslægen og proto-ekspertpatienten

Her kan lægen ikke hjælpe patienten med en diagnose, og patienten må selv søge og skabe viden om sin sygdom. Lægen kan hjælpe patienten med at navigere i et komplekst sundhedssystem.

2. Den moralsk overvågende læge og den stigmatiserede patient

Her optræder lægen som bedømmer af rigtig og forkert adfærd, hvilket kan føre til, at patienten kan føle skam over sin sygdom og opleve den som selvforskyldt.

3. Den biomedicinske læge og den distancerede patient

Her benytter lægen sig af en biomedicinsk begrebs- og forklaringsverden, der kan være svær at relatere til for patienten, som dermed kan føle sig fremmedgjort og genstandsgjort og uden indflydelse på sygdommen.

4. Den personcentrerede læge og den forstærkede patient

Her tager lægen udgangspunkt i patientens egen forståelse af sin situation og forsøger at hjælpe patienten til at blive bedre til at tage vare på sig selv og sin sygdom. Patienten går fra lægen styrket i troen på at kunne mestre sin lidelse. Omvendt kan lægen i dette scenarie opfattes som naiv i forhold til eventuelle patienter med ureelle hensigter.

5. Den autoritative læge og den dysfunktionelle patient

Der er et ikke-jævnbyrdigt magtforhold mellem lægen og patienten, og de har ikke altid sammenfaldende interesser. Patienten kan udvikle taktikker til at få sin dagsorden igennem, og patientens lidelser kan have mange årsager, der kan være svære at gennemskue for lægen. Lægen har dog det sidste ord.

Competencehouse har samlet nogle af de spørgsmål, som kan bidrage til et konstruktivt møde mellem patienter og læger i et lægehus eller et hospital.

Se og print dem her.