På vej mod en ny styreform i den offentlige sektor ?

KORAs temamagasin om resultatbaseret styring bringer en artikel om de erfaringer, der gøres i den offentlige sektorer på at finde en styreform, der balancer mellem tillidsbaseret ledelse og resultatbaseret styring. I følge artiklen, som er baseret på Niels Ejersbos forskning, har det i praksis vist sig svært, fordi der skal balanceres mellem "fundamentalt forskellige syn på tillid".

Artiklen beskriver fordele og ulemper ved hhv. tillidsbaseret ledelse og resultatbaseret styring og også hvordan man kan koble tillid og resultatmål. Niels Ejersbo vurderer at "selv om det ikke er nemt, er der dog – i hvert fald i teorien – mulighed for, at de to tilgange kan gå hånd i hånd". Niels Ejersbo siger b.la. ”Hvis ledelsen involverer medarbejderne i formuleringen af, hvordan organisationens mission kan blive udkrystalliseret i den konkrete opgavevaretagelse, får man kombineret tillid med resultatmål”.

Læs artikelen om Niels Ejersbos forskning i KORAS temamagasin.

Metode til at koble værdibaseret ledelse og resultatstyring

 
 

Ideen om at koble tillidsbaseret ledelse og resultatbaseret styring er et langt stykke af vejen en del af den tænkning, der ligger bag GoDialog-strategi. Her anvendes MUS som en digital motor til at få strategier forankret, udfoldet og gennemført i de yderste led i en organisation, bl.a. ved at medarbejderne stiller forslag til kompetenceudvikling, til mål for eget arbejder og til ændringer i opgaver og arbejdsgange. Altsammen knyttet til organisationens mål.