Fra velfærdsstat til velstandsstat

En anderledes 2025-plan

Skærmbillede 2016-01-18 kl. 19.04.08.png
 

Med velstandsstaten giver Mandag Morgen ét bud på, hvordan en anderledes 2025-plan kunne se ud. Mandag morgen skriver:

"Planen udfordrer fundamentale opfattelser af, hvad der skaber vækst i samfundet. I velstandsstaten ses velfærd og vækst f.eks. som hinandens forudsætninger – ikke som modsætninger. En effektiv stat og veludviklede velfærdsydelser som f.eks. børnepasning og sundhedsvæsen anses som vigtige forudsætninger for en stærk konkurrencekraft.

En nations velstand måles bl.a. på evnen til i tide at omstille sig til globale udfordringer, og den bestemmes af en række kompetencer, der ikke kan aflæses i et traditionelt nationalregnskab, men som ikke desto mindre er afgørende for, i hvilket omfang et land er robust over for pludselige forandringer eller markant ændrede vilkår. Her spiller forhold som bl.a. tillid, social sammenhængskraft, veludviklede samfundssystemer m.v. en afgørende rolle.

Ambitionen er, at Danmark i 2025 har generobret og konsolideret en position som et foregangsland, der kan kombinere stabil vækst med høj velfærd, bæredygtig udvikling, bedre folkesundhed m.v. Formålet med projektet har ikke været at identificere én bestemt model som svaret på alle Danmarks fremtidige udfordringer. Velstandsstaten er blot ét af flere bud på, hvordan en afløser til velfærdsstaten kunne udformes. Men det er eksperternes foretrukne forslag, hvis man både skal bygge videre på den tidligere succes og samtidig omstille samfundet til en ny tids udfordringer."

Læs hele planen