Viden om skole-hjem-samtaler til inspiration

skole-hjem-samtale

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en interviewundersøgelse om skole-hjem-samtaler, som blandt andet viser, at den gode samtale indeholder følgende 4 punkter:

1) Klart mål
Samtalens formål skal stå klart for forældrene. De skal kende dagsordenen og have haft mulighed for at forberede sig.

2) Fagligt og socialt indhold
Samtalen fokuserer både på elevens faglige og sociale forhold.

3) Konkrete eksempler
Det anbefales for eksempel, at samtalen tager afsæt i elevprodukter eller testresultater og kommer ind på, hvordan skolen og forældre i praksis kan understøtte og motivere eleven i arbejdet med læringsmål.

4) Åbenhed
Kommunikerer begge veje, så forældrenes holdninger og perspektiver kommer til at indgå i samtalen, og der bliver givet tid og plads til spørgsmål fra forældrene.

Det norske foreldreutvalg for grunnopplæringen (FUG) har udarbejdet flere videoer om den gode skole-hjem-samtale. Se mere ved at klikke på nedenstående links.

Hvordan få til et bedre samarbeid mellom hjem og skole?

Den utfordrene samtalen

Elevudviklingssamtalen

Hvilke forventninger har foreldrene til skolen?