Udsatte borgere deltager i samskabelse

Skærmbillede 2016-02-07 kl. 13.12.52.png
 

Kan et samskabelsesprojekt inddrage socialt udsatte borgere som ligeværdige deltagere?

Det er en ambition som tre partnerskaber i henholdsvis Aarhus, Hjortshøj (ved Aarhus) og Roskilde har taget op. Her er kommuner og civilsamfundsorganisationer gået sammen om samskabelsesprojekter, hvor udsatte borgere bidrager aktivt til at løse egne og lokalsamfundets udfordringer.

Klik på linkene nedenfor, for at læse mere om projekterne 'SAGER DER SAMLER', 'INSP' og 'VIMBY'.

  • SAGER DER SAMLER holder til i lokaler midt i Aarhus. Kernen i arbejdet er at bakke op om mennesker, der skaber forandring gennem deres hverdag, de såkaldte “hverdagsaktivister”. Hverdagsaktivister står bag flere end 20 initiativer.

  • INSP er et mødested i Roskilde. Der er fokus på mangfoldighed. Mødestedet er opstået som en vision om, at dét borgerne skaber selv sammen, er værdifuldt og giver lokalsamfundet noget at leve af i fremtiden.

  • VIMBY er en fond, der holder til i Hjortshøj ved Aarhus. Fonden har fået en bevilling fra Socialministeriet til "at skabe møder og aktiviteter for udsatte borgere i samarbejde med frivillige i hele lokalområdet med Vimbys aktiviteter som omdrejningspunkt".

Alle tre partnerskaber vil blive evalueret af KORA